Talian Bantuan KWAP
Kami sedia membantu anda
Hai! Selamat datang ke Talian Bantuan KWAP. Sila
pilih menu di bawah untuk memudahkan carian
anda.

Memilih pilihan...

Kenyataan Akhbar

KWAP dan Universiti Malaysia Kelantan Tandatangani MoU untuk Memacu Integrasi Kecerdasan Buatan (AI)

KUALA LUMPUR, 25 Jun 2024 – Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [KWAP] hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) untuk memacu penggunaan Kecerdasan Buatan (AI), selaras dengan Rangka Kerja MADANI, Pelan Hala Tuju AI 2021-2025 (AI-RMAP) dan Program Penerimaan AI dalaman KWAP 2023-2025.

 

Program Penerimagunaan AI 2023-2025 berfungsi bagi memberi sokongan terhadap strategi transformasi digital dalam memacu kecemerlangan digital. Menerusi MoU ini, KWAP akan meneroka beberapa bidang kerjasama, termasuk geran penyelidikan untuk membangunkan model bahasa besar (large language models [LLM]) yang menyokong bahasa kebangsaan serta penubuhan Rangka Kerja dan Etika Tadbir Urus AI. KWAP juga sedang mengkaji pertukaran pengetahuan dan nasihat untuk membantu membangunkan kes penggunaan AI, Proof of Concept (PoC) dan Sandboxing serta menubuhkan Makmal Gen-AI KWAP. Bidang-bidang lain termasuk kerjasama dalam jurnal penyelidikan, penganjuran acara bersama dan kursus pembelajaran, serta memudahkan penempatan industri untuk pelajar-pelajar universiti di KWAP.

 

Selain memacu transformasi digital, MoU ini juga bertujuan untuk meluaskan pengalaman digital pelanggan melalui interaksi digital dan pengetahuan yang dibantu AI. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan keupayaan analitik data perkhidmatan pelaburan dan persaraan, serta meningkatkan produktiviti pekerja melalui penggunaan alatan AI.

 

Datuk Hajah Nik Amlizan Mohamed, Ketua Pegawai Eksekutif KWAP berkata, “Sebagai dana pencen sektor awam terbesar di Malaysia, KWAP mengiktiraf kepentingan penerapan AI dalam mengemudi transformasi negara kita dalam menuju negara tua. Sebagai sebahagian daripada komitmen kami, KWAP menyasarkan untuk mempercepatkan transformasi digital, terutamanya dalam ketahanan siber, tadbir urus digital, sistem perniagaan, platform teknologi, serta pengurusan data. Ini bertujuan untuk mewujudkan asas yang kukuh ke arah penerokaan dan penggunaan AI. MoU ini berperanan penting dalam memajukan kedudukan KWAP sebagai teman persaraan untuk pihak berkepentingannya.”

 

“Kami mempunyai keyakinan penuh terhadap kepakaran UMK, dan kami menjangkakan bahawa kerjasama ini bukan sahaja akan membantu kami dalam mencapai objektif bersama dalam penggunaan AI tetapi juga memberi sumbangan besar kepada kemajuan negara dalam bidang penting ini. Ia bagi memastikan kejayaan dan memberi manfaat untuk semua pihak berkepentingan yang terlibat,” tambahnya.

 

Sementara itu, Profesor Ts. Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi) UMK berkata, kolaborasi antara UMK melalui Institut Kecerdasan Buatan dan Data Raya (AIBIG) dan KWAP dilihat sebagai satu langkah yang baik dalam meningkatkan pembangunan dan penyelidikan AI yang bertanggungjawab. Ia sekaligus memberi impak positif yang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan teknologi di Malaysia.

 

Katanya, kerjasama ini amat penting kepada UMK dalam melibatkan pelbagai pihak yang berkepentingan sebagai rakan kerjasama bagi menyokong pembangunan negara dengan memberikan manfaat yang mampan secara inovatif dalam bidang AI dan data raya.

 

“Skop kerjasama ini merangkumi penyelidikan dan perkongsian maklumat, penerbitan bersama di dalam jurnal penyelidikan, penganjuran bersama acara seperti Ideathon dan Hackathon dengan memanfaatkan kepakaran dan infrastruktur universiti untuk pelaksanaan penggunaan AI. Selain itu, kerjasama ini merangkumi pertukaran maklumat mengenai inovasi penyelidikan dan pembangunan pelajar dan program penempatan/latihan industri untuk pelajar dan kakitangan universiti,” katanya.

 

Bagi KWAP, MoU ini melibatkan usaha penyelidikan dan pembangunan yang penting, serta projek eksperimentasi dan perintis dengan Generative AI. Dengan MoU ini, ia akan menjadi pemangkin dan memacu KWAP ke peringkat seterusnya sekaligus meningkatkan operasinya.

 

Seiring dengan inisiatif ini, KWAP komited dalam memajukan pendigitalan dengan pihak berkepentingannya. Usaha utama termasuk pelaksanaan Robotic Process Automation (RPA) untuk menggantikan proses berulang dan proses tenaga kerja intensif bagi meningkatkan kecekapan. Selain itu, KWAP telah melaksanakan integrasi peranti biometrik di 50 pusat hemodialisis dengan rancangan untuk memperluaskan integrasi ini di seluruh negara dan memperkenalkan portal baharu Semakan Pesara di 146 hospital kerajaan bersama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.kwap.gov.my.

 

-TAMAT-

 

Mengenai Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)  

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [KWAP] ditubuhkan pada 1 Mac 2007 di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662) menggantikan Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991 (Akta 454).  

 

KWAP menguruskan caruman daripada Kerajaan Persekutuan dan agensi berkaitan ke dalam Kumpulan Wang Persaraan (Dana) untuk mendapatkan pulangan optimum atas pelaburannya melalui pengurusan yang baik dan pelaburan Dana dalam pasaran ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan lain-lain bentuk pelaburan yang dibenarkan di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662). Dana ini akan digunakan untuk membantu membiayai liabiliti pencen Kerajaan Persekutuan.  Pada tahun 2015, KWAP secara rasminya dilantik sebagai ejen Kerajaan Persekutuan untuk tujuan pembayaran pencen, ganjaran atau faedah lain yang diberikan di bawah mana-mana undang-undang bertulis daripada Kumpulan Wang Disatukan yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan KWAP. 

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.kwap.gov.my.

 

Mengenai Universiti Malaysia Kelantan

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN atau ringkasnya UMK merupakan Institusi Pendidikan Tinggi Awam yang ke-19 ditubuhkan di Kelantan. UMK ditubuhkan secara rasminya pada 1 September 2006 melalui Perintah Universiti Malaysia Kelantan (Pemerbadanan) 2006 setelah cadangan penubuhan UMK diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 14 Jun 2006.

 

Objektif utama penubuhan UMK adalah untuk menghasilkan para graduan dan penyelidik terlatih untuk membantu inisiatif kerajaan dalam membangunkan modal insan yang berkualiti. Program pengajian di Universiti Malaysia Kelantan (UMK) berteraskan kepada pendidikan keusahawanan dan perusahaan (entrepreneurship education and enterprises) dalam semua program pengajian.

 

Bermula dengan kewujudannya pada tahun 2007, tanpa menoleh kebelakang, UMK terus menggorak langkah untuk meneraju pendidikan keusahawanan terunggul di Malaysia bagi melahirkan graduan yang serba boleh.

 

Objektif khusus UMK pula adalah untuk meneroka, membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berteraskan keusahawanan, perniagaan, warisan, teknologi kreatif industri pertanian dan sains sumber asli menerusi pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang berkualiti dengan memanfaatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat sepenuhnya.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.umk.edu.my

 


 

Untuk sebarang pertanyaan media, sila hubungi:    

Yasmin Syazwina

Nombor untuk dihubungi: +6016 9737 956

Emel: yasmin.syazwina@edelmansmithfield.com

 

Pusat Komunikasi Korporat, Universiti Malaysia Kelantan

Nombor untuk dihubungi: +60199681001

Emel: pkk@umk.edu.my

IKUTI PERKEMBANGAN STATUS PENCEN ANDA DENGAN PERSPEKTIF DARIPADA KWAP

Maklum Balas

Pertanyaan

Maklum Balas

Had Muat Naik Fail
  • Saiz lampiran tidak melebihi 2 MB
  • Anda boleh muat naik fail dengan format berikut
    .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf
Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

langgan sekarang untuk mendapatkan tinjauan terkini kami!

Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan untuk Perancangan, Pengurusan, Pengendali...

Cadangan untuk Perancangan, Pengurusan, Pengendalian, Produksi dan Kerja-kerja Kreatif bagi acara Karnival dan Riadah MyPesara 2024 secara menyeluruh

Hubungi Kami
Ikut Kami
Hubungi Kami
Ikut Kami