Talian Bantuan KWAP
Kami sedia membantu anda

Memilih pilihan...

Soalan Lazim

Korporat

Aktiviti utama KWAP ialah menguruskan caruman dan pelaburan Dana serta bayaran pencen.

Tidak. Pada masa ini, KWAP hanya beroperasi dari pejabat utama di Kuala Lumpur manakala Perkhidmatan Persaraan beroperasi dari pejabat Cyberjaya yang terletak berhampiran dengan pejabat-pejabat Kerajaan.

Untuk maklumat dan perhubungan awam, sila e-mel kepada corpaffairs@kwap.gov.my atau hubungi talian utama kami di +603 2174 8000.

 

Pertanyaan tentang maklumat berkaitan dengan pencen dan pertanyaan lain boleh diajukan kepada mypesara@kwap.gov.my  atau the MyPesara care line di +603 8887 8777.

Perkhidmatan Persaraan

Sekiranya anda tidak mendapat sebarang jawapan, sila hubungi kami.

Tuntutan Perubatan / Perjalanan

Pesara Awam Persekutuan, ahli keluarga yang layak iaitu suami/ isteri dan anak yang berumur di bawah 18 tahun atau yang masih bersekolah di bawah umur 21 tahun atau anak-anak daif yang disebabkan oleh kelemahan otak atau jasmani.

Peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan perubatan kepada pesara & ahli tanggungan yang layak adalah tertakluk kepada CERAIAN SR.2.1.1 Permohonan Perbelanjaan Bagi Kemudahan Perubatan. Walau bagaimanapun, pemakaian ceraian tersebut kepada Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan adalah tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa masing-masing.

Pembekalan ubat, pembekalan alat perubatan, rawatan buah pinggang, rawatan kepakaran di hospital swasta, rawatan kecemasan di hospital swasta, rawatan kemandulan, rawatan di IJN dan rawatan di luar negeri.

Pesara perlu mendapatkan rawatan dan kemudahan perubatan di hospital/klinik kerajaan dan mendapat perakuan/pengesahan oleh Pegawai/ Pakar Perubatan. Borang yang perlu diisi ialah Borang Perubatan 1/09 berserta dokumen kewangan (bil rawatan, resit, invois, sebut harga dan sebagainya).

Sekiranya seseorang pegawai perubatan tempatan mengesahkan bahawa seseorang Pesara itu atau keluarganya perlu mendapat rawatan dari pegawai-pegawai perubatan di tempat lain, maka dia atau keluarganya boleh menuntut elaun-elaun yang layak dituntut oleh pegawai yang sedang berkhidmat kerana menjalankan tugas rasmi seolah-olah dia atau keluarganya di dalam perjalanan kerana urusan rasmi.

Urusan Persaraan

Bakal pesara perlu memastikan Jabatan mengemukakan dokumen persaraan yang lengkap ke KWAP tidak lewat 3 bulan sebelum tarikh persaraan untuk membolehkan faedah persaraan dibayar dalam masa yang sepatutnya.

Pesara perlu memastikan Jabatan akhir mengemukakan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini ke KWAP untuk hitung semula faedah persaraan.

Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira ialah tempoh perkhidmatan berstatus sandaran, kontrak, sangkut dan sambilan.

Tarikh kuatkuasa ASK ialah sehari selepas ianya diluluskan. Bayaran ganjaran dan Gantian Cuti Rehat (GCR) jika ada akan dibayar dalam tempoh 21 hari dari tarikh persaraan dan pencen bulanan pula dalam tempoh 30 hari.

Ahli keluarga/ waris/ tanggungan gemulah (pegawai yang meninggal dunia) perlu menghubungi Jabatan akhir dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan bagi memastikan Jabatan akhir dapat mengemukakan dokumen pencen terbitan kepada Bahagian Pencen, JPA dalam tempoh masa 7 hari dari tarikh kematian gemulah. Bagi permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) sebanyak RM3,000 pula ianya hendaklah dituntut daripada Jabatan terakhir gemulah.

Ahli keluarga/ waris/ tanggungan gemulah (pegawai yang meninggal dunia) perlu menyerahkan semua dokumen yang diperlukan kepada KWAP secepat mungkin supaya proses pemindahan pencen terbitan kepada balu/ duda/ anak-anak yang layak dapat dibuat dengan segera. Ini juga termasuk dengan dokumen permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) sebanyak RM3,000 dan dihantar kepada KWAP.

Penerima pencen yang melanjutkan pengajian ke ijazah pertama perlu mengisi borang Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) – JPA.BP.SPT.B03a dan mengemukakannya ke KWAP untuk pengemaskinian maklumat.

Balu/duda/anak hasil perkahwinan dalam persaraan layak untuk menerima pencen terbitan terhad kepada baki dari 20 tahun dari tarikh persaraan.

Kelayakan bagi balu / duda yang dikahwini selepas penswastaan syarikat layak untuk menerima pencen terbitan adalah terhad sehingga 20 tahun dari tarikh penswastaan.

Boleh bertukar ke Skim B dalam tempoh 2 tahun dari tarikh penswastaan syarikat tersebut.

Gantian Cuti rehat adalah Award wang tunai yang diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan.

Award Gantian Cuti Rehat telah berkuatkuasa mulai 1 Januari 1974 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1/1974 dan hanya diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang bersara pada atau selepas 1 Januari 1974.

Award Gantian Cuti Rehat hanya diberikan kepada Anggota Tetap (termasuk pegawai dalam tempoh percubaan) dan Anggota Sementara dalam Perkhidmatan Awam yang bersara di bawah Akta Pencen 1980.

Award Gantian Cuti Rehat tidak diberikan kepada pegawai yang meletakkan jawatan atau pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib buang kerja.

Pengumpulan cuti bagi tujuan gantian cuti rehat adalah mengikut peruntukan para 21(1) Peraturan Pencen 1980, Pekeliling Perkhidmatan (yang berkaitan) dan Perintah Am Bab C.

Formula GCR adalah seperti berikut :
1/30 X cuti rehat terkumpul (hari) X (gaji akhir + * imbuhan tetap)

 

*imbuhan tetap adalah =

 1. Imbuhan Tetap Jawatan Utama
 2. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
 3. Imbuhan Tetap Keraian (ITK)
 4. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

Tertakluk maksimum 150 hari

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) adalah bertanggungjawab meluluskan dan membayar ‘Award’ Gantian Cuti Rehat kepada pesara perkhidmatan awam persekutuan manakala pesara perkhidmatan awam negeri, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan akan dibayar oleh Jabatan akhir mereka berkhidmat.

Pembayaran GCR akan dibuat dalam tempoh 21 hari dari tarikh persaraan pegawai.

 

Bagi pasangan yang berkahwin semasa dalam perkhidmatan, kelayakan anak adalah sehingga mencapai umur 21 tahun atau berkahwin yang mana terdahulu, atau sehingga tamat pengajian di peringkat ijazah pertama.

Pegawai/ Pekerja boleh mengumpul cuti rehat maksimum tahun akhir mengikut kelayakan cuti rehat tahunannya.

Dokumen persaraan boleh dihantar ke:


Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)
Jabatan Perkhidmatan Persaraan,
Aras 2, Skytech Tower 2,
MKN Embassy Techzone,
Jalan Teknokrat 2, Cyber 4,
63000 Cyberjaya, Selangor

Borang permohonan boleh dimuat turun di www.jpapencen.gov.my atau di http://www.jpapencen.gov.my/borang/bmj/Borang_BMJ-BM-2022.pdf dan informasi lanjut mengenai BMJ ini adalah seperti di pautan http://www.jpapencen.gov.my/bmj.html

Layari http://www.jpapencen.gov.my/ dan like Facebook kami iaitu Bahagian Pencen JPA.

Kad pesara boleh dibuat di kaunter Khidmat Pelanggan Urusan Persaraan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) KWAP Cyberjaya atau kaunter JPA4U, Jabatan Pekhidmatan Awam, Blok C2, Kompleks C di Putrajaya.

Tiada tempoh yang ditetapkan untuk menuntut BMJ ini asalkan kematian tersebut berlaku pada atau selepas tahun 2010.

Sila hubungi talian 03-8887 8777 atau emelkan kepada mypesara@kwap.gov.my.

Jika pesara ataupun penerima pencen meninggal dunia dan tiada orang yang layak lagi untuk menerima Pencen Terbitan, waris hendaklah mengambil tindakan-tindakan berikut:

1. Memaklumkan kepada Bahagian Pencen, JPA dengan segera tentang kematian pesara ataupun penerima pencen tersebut dan sertakan:

 1. 1 salinan sijil mati gemulah;
 2. Kad Pesara yang asal;
 3. Waran yang masih belum ditunaikan, jika berkenaan.

2.     Bahagian Pencen, JPA akan menguruskan baki pencen (jika ada) dan bayaran akan dibuat kepada waris yang terdekat. Waris hendaklah mengemukakan 1 salinan Kad Pengenalan beliau.

Pertanyaan Umum

Bagi faedah persaraan/ terbitan pesara ATM, status permohonan boleh disemak di Jabatan Hal Ehwal Veteran di https://www.jhev.gov.my/ atau alamat seperti berikut:

Bahagian Pencen Jabatan Hal Ehwal Veteran

Tingkat 8, Bangunan TH Perdana 101

Jalan Sultan Ismail

50250 Kuala Lumpur

No. Tel : 03-2050 8000

Semakan berkenaan pinjaman perumahan boleh dibuat terus ke Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) di laman sesawang https://www.lppsa.gov.my/v3/my/ atau di alamat seperti berikut :

No 9, Kompleks Kementerian Kewangan Persiaran Perdana, Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62592 Putrajaya

Potongan ganjaran/ pencen bulanan untuk bayaran balik pinjaman perumahan akan dilakukan oleh Bahagian Pencen atas arahan dari pihak LPPSA. Pesara boleh merujuk kepada LPPSA untuk mengeluarkan surat arahan potongan pencen.

Pemakluman pertukaran alamat boleh dilakukan sama ada dengan melengkapkan  borang melalui pautan ini : http://www.jpapencen.gov.my/borang/PDF/UMUM/JPA.BP.UMUM.B05.pdf (borang yang telah lengkap diisi boleh dikemukakan ke alamat mypesara@kwap.gov.my) atau hadir ke kaunter-kaunter berikut untuk terus berurusan :

 1. Kaunter JPA4U, Jabatan Pekhidmatan Awam, Blok C2, Kompleks C di Putrajaya;
 2. Kaunter Khidmat Pelanggan Urusan Persaraan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) KWAP Cyberjaya;
 3. Kaunter Bahagian Pencen JPA, Cawangan Sabah, Kota Kinabalu; dan
 4. Kaunter Bahagian Pencen JPA, Cawangan Sarawak, Kuching

Kad Pesara membolehkan pesara dan tanggungan yang layak untuk mendapatkan kemudahan rawatan percuma di klinik / hospital kerajaan. Selain itu, ia juga boleh digunakan untuk mendapatkan potongan bagi pembelian tiket di Keretapi Tanah Melayu. Senarai diskaun yang layak bagi pesara yang memiliki kad pesara boleh diperolehi di laman web KPDNKK.

Umur persaraan wajib (genap umur) anggota perkhidmatan awam adalah 55/ 56/ 58 atau 60 tahun tertakluk kepada opsyen umur persaraan yang dipilih anggota.

Anggota berpencen yang telah berumur 40 tahun dan mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira tidak kurang daripada 10 tahun boleh memohon persaraan pilihan dengan mengemukakan dokumen/ permohonan melalui Ketua Jabatan anggota berkhidmat. Kelayakan untuk menerima faeadah persaraan adalah seperti berikut;

 1. Jika seseorang pegawai itu dilantik sebelum 12.4.1991, bayaran ganjaran dan GCR akan dibayar pada tarikh persaraannya manakala bayaran pencen layak diterima apabila mencapai umur 45 tahun bagi perempuan / 50 tahun bagi lelaki; dan
 2. Bagi lantikan pada atau selepas 12.4.1991, bayaran ganjaran dan GCR akan dibayar pada tarikh persaraan manakala pencen bulanan akan dibayar apabila mencapai umur 55 tahun bagi lelaki atau perempuan.

Pencen terendah bagi perkhidmatan yang boleh dimasukira tidak kurang daripada 25 tahun (300 bulan) ialah RM1,000 yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2018.

Pencen maksima adalah tempoh perkhidmatan yang mempunyai tempoh 30 tahun atau lebih (360 bulan) yang boleh diambilkira. Formula bagi pengiraan pencen maksima adalah 3/5 atau 60 peratus dari gaji akhir Pegawai/ Pekerja.

Berkenaan dengan tuntutan bayaran balik pakaian istiadat, sila rujuk kepada Bahagian Istiadat Jabatan Perdana Menteri di talian 03-8872 6670 / 6672 atau 03-8000 8000, 1MOCC

KWAP, Cyberjaya

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)
Jabatan Perkhidmatan Persaraan,
Aras 2, Skytech Tower 2,
MKN Embassy Techzone,
Jalan Teknokrat 2, Cyber 4,
63000 Cyberjaya, Selangor

Telefon: 03 – 8887 8777

Emel: mypesara@kwap.gov.my

Bahagian Pencen Cawangan Sabah, JPA

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,
Bahagian Pencen Cawangan Sabah,
Aras 1, Blok A,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,
Jalan UMS – Sulaman, Likas
Peti Surat No 2061
88450 Kota Kinabalu
Sabah

Tel : 088 488661 / 088 488662 / 088 488663
Fax : 088 488664 / 088 488665

Bahagian Pencen Cawangan Sarawak, JPA

Jabatan Perkhidmatan Awam,
Bahagian Pencen Cawangan Sarawak,
Aras 2, Bangunan Marzuki, Lot 1656 Seksyen 65,
Jalan Tun Dato’ Patinggi Hj. Abdul Rahman Yaakub, Petrajaya,
93050 Kuching
Sarawak.

Tel : 082 241144 / 082 251818 / 082 252493 / 082-234981
Fax : 082 250126

Tidak boleh. Hanya balu/ duda dan anak yang layak sahaja boleh menerima pencen terbitan.

Tidak. Tiada sebarang amaun daripada ganjaran persaraan ditolak ke atas segala tuntutan atau perbelanjaan yang pernah dituntut oleh penjawat awam semasa sedang berkhidmat.

Tidak benar. Semua penjawat awam layak pencen dengan syarat jawatan tetap, sah jawatan, diberi Pemberian Taraf Berpencen (PTB) dan bersara di bawah undang-undang pencen.

Pegawai yang meletak jawatan atau dibuang kerja, tiada sebarang faedah persaraan diberikan. Perkhidmatan lepas hanya boleh diambilkira dan dicantumkan jika dilantik semula ke jawatan tetap selepas tahun 2012.

Urusan Pembayaran

Urusan Pembayaran Pencen

Berkuatkuasa Ogos 2012, penukaran akaun bank bagi pesara/penerima pencen hanya dibenarkan sekali sahaja dalam tempoh setahun. Setiap permohonan perlu disertakan dengan surat Permohonan Pertukaran Akaun Bank seperti di http://www.jpapencen.gov.my/penukaran_akaun.html
Setelah dilengkapkan, hantaran pos boleh dibuat ke alamat seperti berikut ;-

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)
Skytech Tower 2, Jalan Teknokrat 2,
Cyberjaya, 63000 Cyberjaya,
Selangor, Malaysia

a.  Skim A

 1. Bayaran secara automatik setiap bulan ke dalam akaun bank persendirian sama ada akaun simpanan atau akaun semasa.
 2. Pesara mempunyai pasangan yang dikahwini dalam perkhidmatan (iaitu pasangan yang layak diberi pencen terbitan selepas kematian pesara).

 

b.  Skim B

 1. Bayaran secara pengkreditan ke dalam akaun bank setiap bulan kepada pesara atau penerima pencen. Walau bagaimanapun, penerima perlu menandatangani borang tuntutan pencen di mana-mana cawangan bank yang dipilih sebelum duit pencen tersebut dikreditkan ke akaun.
 2. Pesara/ penerima pencen tunggal (bujang/ duda/ balu) dan TIADA pihak lain yang akan menerima pencen terbitan selepas kematian pesara/ penerima pencen.
 3. Penerima pencen yang uzur, OKU atau anak di bawah umur 12 tahun.
 4. Bagi pesara/ penerima pencen yang tidak berupaya untuk hadir ke bank pada setiap bulan, Wakil Diri boleh dilantik dengan menggunakan Borang JPA.BP.SKP.B07: Pelantikan Wakil Diri Untuk Pesara atau Penerima Pencen dan Borang JPA.BP.SPT.B06: Maklumat Akaun Bank Penerima Pencen (dibenarkan penggunaan akaun perseorangan atau akaun bersama).

 

c.  Skim A Berwakil (dengan permohonan)

 1. Pesara/ penerima pencen (bujang/ duda/ balu) dan TIADA pihak lain yang akan menerima pencen terbitan selepas kematian pesara/ penerima pencen.
 2. Pesara/ penerima pencen boleh membuat penukaran cara bayaran pencen dari Skim B ke Skim A Berwakil (Pengkreditan Automatik Ke Bank) dengan syarat melantik Wakil Diri dengan menggunakan Borang JPA.BP.SKP.B08: Permohonan Perlantikan Wakil Skim A (hanya akaun perseorangan sahaja dibenarkan).

Sekiranya dalam tempoh 3 bulan berturut-turut bayaran pencen di bawah Skim B tidak dituntut, bayaran tersebut akan luput dan bayaran pencen bagi bulan seterusnya akan terhenti. Pesara perlu melaporkan kepada pihak KWAP untuk mengaktifkan semula akaun tersebut bagi membolehkan bayaran pencen disambung semula.

Boleh sekiranya diluluskan pelantikan wakil diri oleh Bahagian Pencen. Pelantikan wakil diri ini diberi kepada pesara yang uzur dan mempunyai akaun bersama. Wakil mestilah pemegang akaun bersama pesara/penerima pencen itu.

Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang JPA.BP.SKP.B08 – Permohonan Pelantikan Wakil Skim A dengan dilampirkan bersekali salinan kad pengenalan wakil yang dilantik.

Permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan borang Bantuan Mengurus Jenazah
http://www.jpapencen.gov.my/borang/bmj/Borang_BMJ-BM-2022.pdf

 1. Bank Muamalat (M) Berhad
 2. Malayan Banking Berhad (Maybank)
 3. Bank Simpanan Nasional
 4. Affin Bank Berhad
 5. CIMB Bank Berhad
 6. Bank Islam Malaysia Berhad
 7. Public Bank Berhad
 8. Alliance Bank Berhad
 9. RHB Bank Berhad
 10. HSBC Bank Malaysia Berhad
 11. Bank Kerjasama Rakyat (Malaysia) Berhad
 12. Hong Leong Bank Berhad
 13. Agro Bank Berhad
 14.  

Boleh. Sila isi borang perlantikan wakil Skim A (JPA.BP.SKP.B08) yang boleh dimuat turun di http://www.jpapencen.gov.my

Pemberian Ex-Gratia Kematian

Ex-Gratia Kematian adalah pemberian Kerajaan kepada tanggungan penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

Bagi membantu tanggungan penjawat awam yang meninggal dunia dalam tempoh tidak lebih 240 bulan perkhidmatan.

Penjawat Awam sama ada sementara atau tetap yang memilih Skim Pencen atau Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Penjawat Awam ini merangkumi Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Ex-Gratia Kematian akan diberikan kepada balu/ duda/ anak/ ibu/ bapa yang layak. Walau bagaimanapun, Ex-Gratia Kematian ini tidak diberikan kepada kes-kes kematian yang disahkan akibat daripada membunuh diri.

Pemberian Ex-Gratia Kematian adalah berasaskan kepada tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira seperti berikut:

Tempoh Perkhidmatan (Bulan) Pembayaran Ex-Gratia Kematian (RM)
≤ 60 150,000
61 hingga 120 100,000
121 hingga 180 75,000
181 hingga 240 50,000

Pembayaran Ex-Gratia Kematian dibuat secara sekaligus kepada waris yang layak.

Tidak. Ex-Gratia Kematian adalah tambahan kepada faedah persaraan yang sedia ada.

Pemberian Ex-Gratia Kematian kepada penjawat awam yang memilih skim pencen akan diproses bersekali dengan permohonan faedah persaraan terbitan. Bagi penjawat awam yang memilih skim KWSP, permohonan perlu dikemukakan oleh Ketua Jabatan kepada Bahagian Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam. Tatacara permohonan dan borang berkaitan diperincikan dalam CERAIAN PP.1.2.8 Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan.

Pelarasan Pencen

Penyelarasan Pencen 2% Setahun Mulai Tahun 2013

Pesara/ penerima pencen terbitan dan penerima pencen tanggungan bagi perkhidmatan awam Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan yang telah menerima pencen berkuatkuasa pada 1 Januari 2013.

Bayaran akan dibuat mulai Januari 2013 bagi pesara/ penerima pencen terbitan dan penerima pencen tanggungan yang telah menerima pencen bulanan pada tahun 2012.

Penyelarasan pencen 2 peratus akan dikira daripada amaun pencen semasa yang diterima.

Tidak layak. Mereka akan menerima penyelarasan pencen 2 peratus mulai tahun 2017.

Tidak. Sebaliknya pesara/ penerima pencen terbitan dan pencen tanggungan akan menerima penyelarasan pencen setiap tahun dengan kadar kenaikan 2 peratus.

Formula Pengiraan : [Amaun pencen semasa + (Amaun pencen semasa x 2/100)] Contoh pengiraan penyelarasan setiap tahun dengan kadar kenaikan 2 peratus:-
Encik Ahmad telah menerima pencen sebanyak RM1000.00 sebulan pada tahun 2012. Berapakah jumlah pencen Encik Ahmad selepas menerima kenaikan 2 peratus pada tahun 2013 hingga tahun 2016?
Pencen bulanan tahun 2013 :
RM1000.00 x 2/100 = RM20.00 (kenaikan 2 peratus)
RM1000.00 + RM20
= RM1020.00 (jumlah pencen bulanan yang diterima)
Pencen bulanan tahun 2014 :
RM1020.00 x 2/100 = RM20.40 (kenaikan 2 peratus)
RM1020.00 + RM20.40
= RM1040.40 (jumlah pencen bulanan yang diterima)
Pencen bulanan tahun 2015 :
RM1040.40 x 2/100 = RM20.80 (kenaikan 2 peratus)
RM1040.40 + RM20.80
= RM1061.20 (jumlah pencen bulanan yang diterima)
Pencen bulanan tahun 2016 :
RM1061.20 x 2/100 = RM21.23 (kenaikan 2 peratus)
RM1061.20 + RM21.22
= RM1082.43 (jumlah pencen bulanan yang diterima)

Ya, mereka layak diberi penyelarasan 2% tertakluk kepada Akta dan undang-undang yang terpakai kepadanya.
Caruman

Sekiranya anda tidak mendapat sebarang jawapan, sila hubungi kami.

1. Siapakah Majikan KWAP?

Majikan terdiri daripada Badan Berkanun (Persekutuan dan Negeri) (BB), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Agensi Peminjam (AG) yang mempunyai pekerja berstatus tetap dan berpencen.

 

2. Bilakah Pendaftaran Majikan perlu dibuat dan apakah dokumen yang diperlukan?
 1. Majikan perlu mendaftar dengan KWAP apabila terdapat pekerja berstatus tetap dan berpencen.
 2. Majikan hendaklah melengkapkan Borang CN1 – Pendaftaran Majikan dan sertakan bersama dokumen sokongan berikut:
  1. Salinan Warta Kerajaan (bagi PBT); atau
  2. Salinan Akta Penubuhan (bagi BB); atau
  3. Salinan dokumen pendaftaran syarikat (bagi Agensi berstatus syarikat yang didaftarkan di bawah SSM) ATAU sebarang dokumen sokongan lain seperti surat, memo, minit mesyuarat dan sebagainya.

Nota: Setelah pendaftaran majikan diluluskan pihak KWAP, majikan akan diberi nombor majikan. Nombor ini hendaklah digunakan di dalam semua urusan dengan KWAP.

 

Rujukan:
Untuk keterangan lanjut, sila rujuk video :

Tatacara Pendaftaran Majikan dan Ahli

atau e-buletin :

 Edisi 1 : Pendaftaran Majikan dan Ahli.

 

3. Perlukah majikan mengemaskini profil majikan dan ahli? Bagaimanakah caranya?

Ya, majikan perlu mengemaskini profil majikan dan ahli dari semasa ke semasa sekiranya terdapat perubahan maklumat.
Permohonan pengemaskinian boleh dibuat dengan mengemukakan maklumat yang hendak dikemaskini kepada KWAP melalui e-mel atau surat.

 

Contoh pengemaskinian maklumat:

 1. Profil Majikan : Naik taraf majikan, perubahan pegawai yang menguruskan caruman, pengemaskinian maklumat bank dan lain-lain.
 2. Profil Ahli : Tarikh PTB, KGT, No. Kad Pengenalan dan lain-lain.
1.  Siapakah Ahli KWAP?

Ahli KWAP adalah pekerja berstatus tetap dan berpencen yang berkhidmat di Badan Berkanun (Persekutuan dan Negeri) (BB), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Agensi Peminjam (AG).

 

2. Bilakah seseorang pekerja itu perlu didaftarkan sebagai ahli KWAP?

Seseorang pekerja hendaklah didaftarkan sebagai ahli KWAP apabila :

 1. Pekerja mendapat status tetap dan berpencen daripada JPA
 2. Majikan menerima pegawai pinjaman yang berstatus berpencen mulai dari tarikh peminjaman berkuatkuasa atau tarikh melapor diri

Nota: Majikan adalah bertanggungjawab untuk menguruskan pendaftaran ahli sebelum caruman dibuat kepada KWAP untuk pekerja tersebut.

 

3. Apakah kaedah pendaftaran ahli yang disediakan?

Terdapat 2 kaedah untuk mendaftarkan ahli:

Kaedah 1Kaedah 2

Mengemukakan permohonan menggunakan Borang CN2 -Pendaftaran Ahli beserta dokumen sokongan berikut:

 1. Salinan surat Pemberian Taraf Berpencen (PTB) dari JPA ; ATAU
 2. Salinan Buku Perkhidmatan (mukasurat Profil Ahli, catatan tarikh PTB dan KGT yang terkini);
 3. Salinan Kontrak Peminjaman bagi pekerja pinjaman sahaja.

Borang dihantar kepada KWAP melalui e-mel, faks atau pos.

Permohonan melalui Portal  Caruman KWAP melalui pautan: https://www.icms.kwap.my.

Nota: Setelah pendaftaran ahli diluluskan pihak KWAP, majikan akan menerima senarai nombor ahli KWAP untuk digunakan di dalam semua urusan caruman dengan KWAP.

 

Rujukan: Untuk keterangan lanjut, sila rujuk video:

Tatacara Pendaftaran Majikan dan Ahli

atau e-buletin: 

Edisi 1 : Pendaftaran Majikan dan Ahli.

 

4. Bolehkah ahli memohon Nombor Ahli kepada KWAP?

Tidak, hanya majikan boleh memohon maklumat berkenaan nombor ahli kepada KWAP dan ahli perlu merujuk kepada majikan untuk mendapatkan maklumat mengenai nombor ahli.

1. Bilakah majikan perlu mula mencarum kepada KWAP?
a.  Pekerja tetap dan berpencenMulai dari tarikh kuatkuasa pemberian taraf berpencen (PTB).
b.Pegawai PinjamanMulai dari tarikh peminjaman pegawai.
c.Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa  Tempatan yang baru di tubuhkanMulai dari tarikh penubuhan  BB/PBT yang mempunyai pekerja berstatus tetap dan berpencen.
 
2. Berapakah kadar caruman kepada KWAP?

a. Caruman Bulanan Pekerja Berstatus Tetap dan Berpencen
17.5% daripada gaji hakiki bulanan pekerja. (Rujuk Seksyen 8(1) Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239) )

Contoh :
Gaji Hakiki
Bantuan Sara Hidup (COLA)
Imbuhan Tetap Perumahan
Imbuhan Tetap Khidmat Awam

 

:
:
:
:

 

RM1,867.03
RM   300.00
RM   300.00
RM   160.00

Jumlah:RM2,627.03
Caruman bulanan:RM1,867.03 x 17.5%
  RM  326.73

Nota: Gaji Hakiki adalah gaji bulanan tidak termasuk elaun.

 

b. Caruman Bulanan Pegawai Pinjaman Berstatus Tetap dan Berpencen

17.5% daripada gaji bulanan jawatan hakiki (secara isyarat). (Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008)

Contoh :
Gaji Hakiki Jawatan Asal (Secara Isyarat)
Gaji Peminjaman

 

:

:

 

RM4,810.36

RM5,260.36

   
Caruman bulanan:RM4,810.36 x 17.5%
 :RM   841.81

Nota: Gaji secara isyarat merujuk kepada gaji jawatan asal pegawai termasuk kenaikan gaji yang layak diterima sepanjang tempoh peminjaman.

 

c. Caruman Tunggakan Gaji

17.5% daripada jumlah tunggakan gaji yang dibayar kepada pekerja.

Contoh 1

Kenaikan Gaji Tahunan
Tunggakan 3 bulan (Jan – Mac) x Tempoh

 

:
:

 

RM100.00

RM100.00 x 17.5% x 3 Bulan

Jumlah tunggakan:RM 52.50

Contoh 2

Pelarasan gaji dari tahun 2016 -2021 (5 tahun)
Gaji telah dibayar (A)
Gaji patut dibayar (B)

:
:

RM1,000.00
RM1,100.00

Jumlah pelarasan yang perlu dibayar (B-A):
:
RM   100.00
RM   100.00 x 17.5% x 60 bulan
 :RM1,050.00

Nota : Tunggakan berlaku apabila kenaikan gaji pekerja disebabkan kenaikan gaji tahunan, kenaikan pangkat atau lain-lain sebab yang mana tarikhnya dikebelakangkan, atau jika terdapat apa-apa bayaran yang tertinggal semasa membuat caruman bulanan. Tunggakan ke atas gaji hakiki tidak termasuk tunggakan elaun pekerja.

 

Rujukan:
Untuk keterangan lanjut, sila rujuk contoh pengiraan caruman di e-buletin:

Edisi 3: Pengiraan Caruman Bulanan dan Tunggakan.
 
3. Adakah caruman perlu mengambil kira Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) pekerja?

Ya, caruman yang dibayar kepada KWAP perlu mengambil kira KGT pekerja samada pada bulan Januari, April, Julai atau Oktober.
Sekiranya majikan tidak membayar caruman mengambil kira KGT, tunggakan KGT perlu dijelaskan dengan menggunakan Borang CN4 – Tunggakan Caruman.

 
4. Bilakah tarikh akhir bayaran caruman bulanan kepada KWAP?

Caruman bulanan samada melalui EFT/TT, RENTAS atau cek hendaklah sampai kepada KWAP sebelum atau selewat-lewatnya pada hari terakhir bulan berikutnya. (Sila rujuk Seksyen 8(3) Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990)

 

Contoh 1:
Caruman bulan Januari 2021 hendaklah sampai kepada KWAP sebelum atau selewat-lewatnya pada 28 atau 29 Februari 2021 (yang berkenaan).

Contoh 2:
Caruman bulan Februari 2021 hendaklah sampai kepada KWAP sebelum atau selewat-lewatnya pada 30 Mac 2021.

 
5. Bilakah tarikh akhir caruman ke atas tunggakan gaji dibayar kepada KWAP?

Caruman ke atas tunggakan gaji hendaklah sampai kepada KWAP sebelum atau tidak lewat daripada hari terakhir dalam bulan berikutan dengan bulan tunggakan gaji dibayar kepada pekerja. (Sila rujuk Seksyen 8(3) Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990)

 

Contoh :

Tunggakan gaji dibayar kepada pekerja pada bulan Mac 2021.
Tarikh akhir bayaran caruman tunggakan hendaklah sampai kepada KWAP sebelum atau selewat-lewatnya pada 30 April 2021.

 
6. Apakah borang yang digunakan untuk membuat bayaran caruman bulanan dan tunggakan kepada KWAP?
Jenis BayaranBorang
a. Caruman BulananBorang CN3 – Caruman
b. Caruman Tunggakan GajiBorang CN4 – Tunggakan Caruman
 
7. Bolehkah bayaran caruman bulanan dan tunggakan disekalikan?

Bayaran caruman boleh dibuat bersama-sama dengan bayaran tunggakan.

Walaubagaimanapun, majikan perlu mengisi pecahan bayaran di dalam Borang CN6 – Maklumat Bayaran Caruman Melalui Bank untuk tujuan peresitan.

 
8. Adakah majikan boleh menggunakan borang yang sama untuk data caruman bulanan dan tunggakan?

Tidak boleh. Data caruman perlu diasingkan dengan menggunakan Borang CN3 – Caruman bagi caruman bulanan dan Borang CN4 – Tunggakan Caruman untuk pembayaran tunggakan.

 
9. Adakah majikan boleh menggunakan kaedah kontra di dalam caruman bulanan semasa sekiranya berlaku pelarasan gaji pegawai bagi bulan terdahulu?

Majikan tidak boleh menggunakan kaedah kontra dan masih perlu membayar caruman pada kadar 17.5% daripada gaji bulanan pekerja. Sekiranya terdapat pelarasan gaji pekerja seperti dibawah, berikut merupakan perkara yang boleh dilakukan majikan :

a. Gaji terlebih bayar – Majikan boleh membuat permohonan tuntutan bayaran balik.

b. Gaji terkurang bayar – Majikan perlu membayar tunggakan secara berasingan.

 
10. Bagaimanakah cara penghantaran dokumen pembayaran tersebut?
Mod BayaranDokumen Yang Perlu DisertakanCara Penghantaran Dokumen
a. CekBorang CN3 – Caruman
Borang CN4 –  Tunggakan Caruman
Melalui pos.
b. Secara atas talian (EFT/ TT/ RENTAS/Cek Deposit)Borang CN3 – Caruman
Borang CN4 – Tunggakan Caruman
Melalui pos, e-mel dan portal.
  Borang CN6 – Maklumat Bayaran Caruman Melalui BankMelalui e-mel ke eft.contribution@kwap.gov.my.
(Sekiranya e-mel tidak berfungsi majikan boleh menghantar dokumen melalui faks di talian faks 03-2174 8192)
Nota:
Borang yang lengkap dan disahkan oleh pihak majikan hendaklah di kemukakan kepada KWAP sebaik sahaja bayaran dibuat.
 

Rujukan:
Untuk keterangan lanjut, sila rujuk video:

Cara Pembayaran Caruman KWAP

atau e-buletin

Edisi 2: Pembayaran Caruman.
 
11. Apakah kod-kod caruman yang digunapakai dalam borang CN3 oleh majikan?

Kod Caruman digunakan sekiranya berlaku perubahan pada caruman ahli:

09Mencarum SemulaMencarum semula setelah tamat tempoh cuti tanpa gaji / tahan gaji

KodKeteranganDeskripsi
00Tiada PerubahanGaji hakiki terkini dan bulan sebelumnya adalah sama.
01Ahli Baru Mencarum

Ahli baru mendapat PTB.

Contoh: Pegawai mendapat PTB pada 1 Februari 2022 dan mula mencarum ke KWAP mulai Februari 2022.

02Kenaikan/Pelarasan GajiPelarasan gaji pegawai kerana KGT / kenaikan pangkat dan lain-lain yang melibatkan kenaikan gaji pegawai.
03BersaraBulan caruman terakhir bersama amaun : kod 03
Bulan berikutnya tanpa amaun : kod  03
Bulan seterusnya gugurkan nama pekerja daripada CN3
04Meninggal DuniaBulan caruman terakhir bersama amaun : kod 04
Bulan berikutnya tanpa amaun : kod  04
Bulan seterusnya gugurkan nama pekerja daripada CN3
05Berhenti/Dibuang Kerja/ BertukarBulan caruman terakhir bersama amaun : kod 05
Bulan berikutnya tanpa amaun : kod  05
Bulan seterusnya gugurkan nama pekerja daripada CN3
06Cuti Separuh Gaji (CSG)

Caruman perlu dibayar 17.5% dari gaji bulanan pekerja selaras dengan Seksyen 8(1) Akta 239. Kelayakan Cuti Separuh Gaji (CSG) diberikan kepada pekerja atas sebab-sebab tetentu yang dibenarkan. Potongan caruman adalah berdasarkan jumlah gaji perkerja sebulan selepas ditolak Cuti Separuh Gaji (CSG).

 

Contoh:

Pegawai diluluskan CSG pada 1 April 2022
Gaji hakiki bulan Mac 2022  : RM6,000
Caruman bulan Mac 2022     : RM1,050

Gaji hakiki bulan April 2022 : RM3,000 (CSG)
Caruman bulan April 2022    : RM525

07Cuti Tanpa Gaji /Tahan Gaji (CTG)

Caruman perlu dibayar 17.5% dari gaji bulanan pekerja selaras dengan Seksyen 8(1) Akta 239. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji / Tahan Gaji (CTG) diberikan kepada pekerja atas sebab-sebab tetentu yang dibenarkan. Tiada potongan caruman bagi pekerja yang mengambil Cuti Tanpa Gaji / Tahan Gaji (CTG)

 

Contoh:

Pegawai mengambil CTG atas sebab kesihatan pada Januari 2020.
Gaji hakiki bulan Januari 2020 : RM0.00
Caruman Januari 2020               : RM0.00

08Peminjamana. Caruman pertama untuk pekerja pinjaman yang mula mencarum bagi BB dan PBT
b. Caruman terakhir untuk pekerja pinjaman yang tamat tempoh peminjaman bagi BB, PBT dan AG
99Lain-LainSekiranya ada transaksi selain daripada kod-kod diatas.

Nota: Sila hubungi KWAP sekiranya menghadapi sebarang masalah untuk menggunakan kod-kod caruman ini.

 

Rujukan:
Untuk keterangan lanjut, sila rujuk di e-Buletin:

Edisi 3: Penggunaan Kod Caruman.
 
12. Adakah KWAP menghantar Penyata Caruman Tahunan kepada majikan yang mencarum?

Pihak KWAP tidak menyediakan Penyata Caruman Tahunan kepada majikan yang mencarum.

 
13. Adakah ahli membuat bayaran caruman?

Tidak. Hanya majikan sahaja yang membuat bayaran kepada pihak KWAP untuk caruman majikan dan tiada caruman daripada ahli.

 
14. Adakah pegawai pinjaman perlu mengambil kira perubahan Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) di majikan asal?

Ya. Pihak Agensi Peminjam hendaklah mengambil kira sebarang perubahan Kenaikan Gaji Tahunan (KGT), kenaikan Khas Untuk Penyandang (KUP) dan kenaikan pangkat dari majikan asal sepanjang tempoh peminjaman.

Nota : Majikan perlu menghubungi majikan asal pegawai pinjaman untuk mendapatkan maklumat berkaitan.

 
15. Bolehkah Agensi Peminjam memilih untuk mencarum ke KWSP bagi pegawai pinjaman yang berstatus tetap dan berpencen?

Tidak boleh. Agensi peminjam bertanggungjawab untuk mencarum kepada KWAP bagi pegawai pinjaman yang berstatus tetap dan berpencen sepanjang tempoh peminjaman. (Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008).

1. Apakah mod bayaran caruman ke KWAP?
 1. Secara atas talian (EFT/ TT/ RENTAS/Cek Deposit)
 2. Cek

Nota : KWAP menggalakkan pembayaran secara elektronik. Walau bagaimanapun sekiranya ingin menggunakan mod bayaran melalui RENTAS, pembayaran adalah bagi jumlah caruman RM10,000 dan ke atas sahaja.

 

2. Apakah syarat bayaran menggunakan cek?
 1. Nama Penerima Bayaran  : KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
 2. Tandatangan mestilah mencukupi mengikut syarat yang telah ditetapkan dan bersamaan dengan contoh tandatangan yang disimpan dibank
 3. Amaun bayaran (dalam Ringgit Malaysia) di ruangan nombor dan perkataan adalah sama
 4. Tarikh pada cek adalah betul dan masih dalam tempoh sah laku cek. Tarikh cek ke hadapan dari tarikh semasa tidak dibenarkan

 

3. Bagaimanakah tatacara bayaran menggunakan EFT/TT atau RENTAS?
 1. Menghantar Borang CN6 – Maklumat Bayaran Caruman Melalui Bank  pada hari yang sama bayaran dibuat kepada KWAP melalui emel ke eft.contribution@kwap.gov.my
 2. Menghantar Borang CN3 – Caruman dan Borang CN4 – Tunggakan Caruman dalam masa satu (1) hari daripada tarikh transaksi  EFT/ RENTAS dibuat.

Nota: Sekiranya tiada CN6 diterima, bayaran tidak akan diproses dan majikan boleh dikenakan denda atas kelewatan mencarum.

 

4. Bagaimanakah cara bagi majikan yang ingin membuat pembayaran menggunakan saluran EFT/TT atau RENTAS buat pertama kali?

Memaklumkan kepada pihak KWAP melalui e-mel ke eft.contribution@kwap.gov.my atau surat rasmi.

 

5. Apakah nombor pendaftaran syarikat KWAP bagi tujuan pembayaran melalui EFT?

Nombor pendaftaran KWAP yang digunakan bagi tujuan pembayaran melalui EFT adalah KWAPACT2007.

 

Nota: KWAP tidak didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

 

6. Apakah maklumat yang perlu dikunci masuk dalam ruangan description/reference di skrin bank semasa membuat pembayaran caruman secara EFT?
Jenis BayaranNo. MajikanKod BorangTempoh Bayaran
( Bulan/Tahun)
Contoh Paparan di skrin
(No.Majikan/Kod Borang/Tempoh)
Caruman Bulanan123456CN31021123456/CN3/1021
Tunggakan123456CN40821-0921123456/CN4/0821-0921
Denda123456PENALTY1020123456/PENALTY/1020
 


1. Adakah bayaran caruman yang lewat akan dikenakan denda?

Rujuk Seksyen 8(4) Akta 239

Jenis BayaranKenaan DendaCatatan
a. Caruman BulananYa0.5%  bagi tiap-tiap satu bulan atau sebahagian daripada sebulan selepas tarikh akhir bayaran selama mana amaun tersebut tidak dijelaskan
b. Caruman Tunggakan GajiTidakTidak berkenaan

 

2. Bolehkah majikan memohon pengecualian denda yang dikenakan?

Ya. Dengan mengisi Borang Permohonan Pengecualian Denda (CN7). Pengecualian denda hanya diberikan bagi sebab kelewatan yang bukan disengajakan atau di luar kawalan majikan. (Rujuk Seksyen 8(6) Akta 239)

1. Apakah jenis tuntutan bayaran balik yang boleh dibuat oleh majikan/individu kepada KWAP? 

a. Tuntutan Bayaran Balik Majikan

Sebab TuntutanDokumen Sokongan
Tuntutan bayaran balik caruman majikan yang terlebih atau tersalah caruma.Borang CN5 – Tuntutan Bayaran Balik
b.Surat rasmi yang menyatakan sebab tuntutan dibuat
c.Salinan Borang CN3 – Caruman  / Borang CN4 – Tunggakan Caruman  bagi bulan yang dituntut
d.Salinan resit bayaran caruman bagi bulan yang dituntut
e.Dokumen lain (jika berkaitan)

 

b. Tuntutan Bayaran Balik Syer Kerajaan KWSP (Individu)

Sebab TuntutanSyarat-syarat Tuntutan
Kakitangan awam yang hilang kelayakan berpencen akibat perletakan jawatan atau dibuang kerja dan syer kerajaan mereka telah dipindahkan dari KWSP ke KWAPa.Mencapai umur 55 tahun. Walau bagaimanapun, bayaran sebelum mencapai umur 55  tahun boleh dibuat sekiranya bekas kakitangan awam bukan lagi warganegara Malaysia dan akan berhijrah meninggalkan Malaysia.
b.Bagi kakitangan yang meninggal dunia, tuntutan hendalah dibuat oleh pewaris yang sah disisi undang-undang dan disokong dengan dokumen perundangan yang berkaitan.
c.Surat pengesahan dari Kementerian/Jabatan terakhir tempat berkhidmat.
d.Tiada dividen akan dibayar bagi tempoh syer kerajaan KWSP dipegang oleh KWAP.

 

2. Berapa masa yang diambil untuk pemprosesan tuntutan bayaran balik dengan dokumen yang lengkap?
Jenis TuntutanTempoh Pemprosesan
a.Tuntutan Bayaran Balik Majikan
(Dengan  dokumen yang lengkap)
5 hari bekerja
b.Tuntutan Bayaran Balik Syer Kerajaan KWSP (Individu)
(Dengan  dokumen yang lengkap)
14 hari bekerja

 

3. Apakah mod bayaran bagi tuntutan bayaran balik?

KWAP akan membuat pembayaran tuntutan melalui pemindahan secara elektronik (EFT), kecuali atas permintaan khas majikan/individu untuk menggunakan cek.

 

4. Adakah ahli boleh membuat tuntutan bayaran balik caruman majikan sekiranya ahli hilang kelayakan berpencen?

Ahli tidak boleh membuat sebarang tuntutan kepada KWAP kerana tiada caruman ahli dibuat kepada KWAP.

Walau bagaimanapun ahli yang hilang taraf berpencen hanya boleh membuat tuntutan bayaran balik Syer Kerajaan KWSP.

1. Apakah kegunaan Portal Caruman KWAP?

Portal Caruman KWAP boleh digunakan untuk tujuan berikut:

 1. Pendaftaran Super Admin Portal ID.
 2. Pendaftaran ahli baru dan mengemaskini profil ahli.
 3. Muat naik data caruman.
 4. Muat turun Borang CN5 – Tuntutan Bayaran Balik.

 

Nota: Majikan bertangungjawab untuk memastikan segala maklumat yang disediakan adalah tepat dan benar.

 

2. Bagaimana majikan boleh mula menggunakan Portal Caruman KWAP?

Dengan mengisi dan menghantar Borang Pendaftaran Portal Caruman yang boleh didapati di laman web www.kwap.gov.my.Selepas permohonan diluluskan oleh pihak KWAP, majikan seterusnya boleh memohon ID pengguna untuk Super Admin Portal sebelum mengakses Portal Caruman KWAP.

 

Cara Pengaktifan ID Pengguna
Apabila Majikan telah Menerima ID pengguna sementara melalui email, majikan boleh mula mengaktifkan pengguna melalui langkah berikut:

a.Menerima ID pengguna sementara melalui e-mel.
b.Masuk ke laman web https://www.icms.kwap.my.
c.Masukkan ID pengguna sementara dan klik butang seterusnya.
d.Masukkan ID pengguna yang baru beserta kata laluan dan klik butang seterusnya (kata laluan mestilah mempunyai minima 8 karakter dan mengandungi Huruf Besar, Huruf Kecil, Simbol dan Nombor).
e.Masukkan Soalan Keselamatan dan klik butang hantar.
f.Menerima e-mel dari “MAKLUMAT CARUMAN” untuk pengaktifan ID pengguna.
g.Klik pautan ke laman web: https://www.icms.kwap.my untuk mengaktifkan ID pengguna.
h.Berjaya menggunakan Portal Caruman. Jika tidak sila hubungi KWAP untuk tindakan lanjut.

 

3. Bolehkah pembayaran dibuat melalui Portal Caruman?

Portal Caruman KWAP tidak memproses pembayaran dari majikan.

1. Adakah KWAP mengadakan lawatan pematuhan dan penguatkuasaan kepada majikan?

Ya. Lawatan pematuhan dan penguatkuasan kepada pihak majikan akan diadakan dari semasa ke semasa. Majikan akan dimaklumkan terlebih dahulu mengenai lawatan tersebut.

 

2. Apakah tujuan lawatan pematuhan dan penguatkuasaan dijalankan?

Lawatan pematuhan dan penguatkuasaan adalah bertujuan untuk memastikan bayaran caruman yang dibuat oleh pihak majikan adalah tepat dan teratur berdasarkan peruntukan daripada Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239) dan pekeliling-pekeliling perkhidmatan yang berkaitan.

 

3. Apakah kaedah program lawatan pematuhan dan penguatkuasaan dijalankan?

Program lawatan pematuhan dan penguatkusaan boleh dijalankan melalui dua (2) kaedah iaitu :

 1. Lawatan secara fizikal;
 2. Lawatan secara maya.

Majikan boleh memilih mana-mana kaedah lawatan yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, pihak KWAP berhak menentukan kaedah lawatan yang bersesuaian bergantung kepada keadaan semasa.

 

4. Apakah dokumen-dokumen yang perlu disediakan sebelum lawatan?

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

 1. Rekod bayaran caruman pencen;
 2. Buku Perkhidmatan kakitangan yang berstatus tetap dan berpencen;
 3. Senarai kakitangan yang terlibat dengan pelarasan gaji disebabkan oleh kenaikan gaji, gred dan pangkat; dan
 4. Lain-lain dokumen berkaitan yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Nota: Skop semakan caruman seperti tempoh tahun semakan akan dimaklumkan oleh pihak KWAP.

 

5. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh majikan terhadap penemuan semasa lawatan?

Tindakan yang perlu diambil oleh majikan adalah seperti berikut:

 1. Menyemak semula penemuan tersebut;
 2. Mengemukakan maklum balas (status penemuan terkini)
 3. Menjelaskan taksiran tunggakan yang telah disahkan (sekiranya ada)

 

Rujukan:
Untuk keterangan lanjut, sila rujuk video:

Lawatan Pematuhan & Penguatkuasaan

atau e-buletin:

Edisi 6 Lawatan Pematuhan & Penguatkuasaan


Pelaburan

Akta KWAP membenarkan pelaburan berdasarkan peruntukan aset untuk pendedahan domestik dan antarabangsa seperti ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan lain-lain bentuk pelaburan yang telah disemak oleh Panel Pelaburan dan mendapat kelulusan Lembaga. Pelaburan KWAP juga menyokong ESG dan pematuhan syariah.

IKUTI PERKEMBANGAN STATUS PENCEN ANDA DENGAN PERSPEKTIF DARIPADA KWAP

Maklum Balas

Pertanyaan

Maklum Balas

Had Muat Naik Fail
 • Saiz lampiran tidak melebihi 2 MB
 • Anda boleh muat naik fail dengan format berikut
  .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf
Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

langgan sekarang untuk mendapatkan tinjauan terkini kami!

Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Men...

Cadangan untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Centralised Application Monitoring Tools (CAMT) untuk KWAP

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan Rangka Kerja Perancangan, Pengurusan, Pen...

Cadangan Rangka Kerja Perancangan, Pengurusan, Pengendalian Teknikal, Produksi dan Kerja-Kerja Kreatif untuk keseluruhan acara KWAP Inspire Conference 2024

Hubungi Kami
Ikut Kami
Hubungi Kami
Ikut Kami