Talian Bantuan KWAP
Kami sedia membantu anda

Hai! Selamat datang ke Talian Bantuan KWAP.

Sila pilih menu di bawah untuk memudahkan

carian anda.


Choose an option...

Kerjaya

Peluang Kerjaya

Di KWAP, kami berhasrat untuk menjadi Organisasi Berprestasi Tinggi. Kami percaya bahawa bakat berprestasi tinggi dapat membantu kami mencapai matlamat ini.

 

Sebagai sebuah organisasi yang sentiasa berusaha ke arah prestasi tinggi dan kecemerlangan, kami menawarkan Tawaran Nilai Kakitangan berikut:

KAMI MENYEDIAKAN PELUANG BAGI INDIVIDU-INDIVIDU UNTUK MENYUMBANG KE ARAH PERTUMBUHAN INDUSTRI DANA PENCEN NEGARA

KAMI MENYEDIAKAN PERKEMBANGAN PERIBADI DAN PROFESIONAL

KAMI MENAWARKAN GANJARAN BERDAYA SAING DAN PERSEKITARAN KERJA YANG KONDUSIF

JAWATAN KOSONG

Tanggungjawab Utama
Membantu untuk membangunkan dan melaksanakan prinsip dan garis panduan KWAP berkaitan dengan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus  (ESG).
 • Membantu untuk membangunkan Garis Panduan ESG bagi kelas-kelas aset yang relevan.
 • Mengendalikan segala usaha ESG dan menyediakan kajian semula ESG mengenai pelaburan Ekuiti Persendirian (PE).
 • Menyertai pelbagai proses pelaburan PE.
 • Menyediakan laporan-laporan ESG dan menganalisis amalan ESG syarikat-syarikat Penerima Pelaburan menerusi penyelidikan dan keterlibatan.
 • Membantu untuk mengendalikan penyelidikan mengenai trend dan berita ESG terkini.
 • Membantu dalam menyediakan kertas ESG relevan bagi EXCO/ICM/Lembaga.
 • Membantu untuk mengendalikan dan menguruskan lawatan-lawatan pengurusan dan menyediakan bahan-bahan mesyuarat yang relevan.
 • Menganjurkan keterlibatan ESG dengan syarikat-syarikat Penerima Pelaburan.
 • Menyertai dan menganjurkan pelbagai mesyuarat dengan pihak-pihak luaran relevan (contohnya, pengurus-pengurus aset, penyedia-penyedia indeks, pengawal-pengawal selia, badan-badan CG).
 • Membantu dengan pelbagai projek/inisiatif ESG ran menganjurkan mesyuarat-mesyuarat dengan pihak-pihak luaran termasuk pengawal selia dan badan-badan ESG.
 • Membantu dalam menyediakan slaid ESG bagi penggunaan dalaman serta pihak-pihak luaran termasuk pengawal selia dan badan-badan ESG.
 • Membantu badan-badan KWAP/CG dalam menganjurkan pelbagai acara berkaitan dengan ESG.
 • Membantu dalam kerja dan menghadiri mesyuarat/inisiatif berhubung dengan Majlis Pelabur Institusi (IIC).
  Pelbagai Keperluan Utama
 • Minimum 3 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan ESG/kemampanan diperlukan bagi jawatan ini.
 • Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang-bidang relevan.
 • Memiliki pelbagai kemahiran teknikal, analitis dan penyelesaian masalah yang kukuh.
 • Berupaya bekerja secara bebas, di bawah tempoh akhir dan dalam persekitaran yang serba pantas.
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik.
Sila kemukakan resume dengan mengisi borang di bawah sebelum atau selewat-lewatnya pada 24 Disember 2021!

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama
 • Secara proaktif kekal kemas kini dengan pembangunan perundangan baharu mengendalikan penyelidikan perundangan mengenai pelbagai isu khusus, undang-undang, peraturan, dasar terkini dan keputusan mahkamah terkini.
 • Membantu jabatan ini dalam pengenalan dan pengurangan risiko perundangan berhubung dengan tugasan perundangan.
 • Menyertai rundingan dalam mana-mana projek atau tugasan, penyediaan dan kajian semula kontrak, perjanjian dan mana-mana dokumen perundangan yang mempunyai impak perundangan kepada KWAP.
 • Menyediakan bantuan perundangan dalam pelbagai projek ad hoc atau kerja-kerja lain seperti diperlukan oleh pihak berkepentingan/unit perniagaan dalaman seperti yang mungkin ditugaskan oleh Pengarah atau Naib Presiden
 • Berurusan dengan peguam-peguam luaran dan mewakili KWAP dalam pelbagai hal ehwal perundangan.
 • Menyediakan input perundangan untuk pihak berkepentingan/unit perniagaan dalaman tentang struktur pelaburan dan/atau mana-mana dokumen apabila perlu.
 • Menyediakan, mendrafkan dan mengkaji semula pelbagai dasar, prosedur, Prosedur Operasi Standard (SOP) dan garis panduan jabatan.
 • Menyediakan sokongan penasihat dalam semua hal perundangan kepada unit-unit perniagaan agar dapat melindungi kepentingan KWAP.
Keperluan Utama
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Undang-undang.
 • Minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam peguam swasta atau peguam dalaman.
 • Penerimaan menjadi Peguam Malaysia adalah opsyenal tetapi  akan menjadi kelebihan tambahan.
 • Pengetahuan yang baik dalam perbankan dan pelaburan.
 • Pemikiran analitis, kemahiran komunikasi yang baik dan keupayaan untuk membina hubungan.

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama
 1. Mengurus Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM) dalam melaksanakan hal-hal BAU termasuk pelbagai dasar, garis panduan dan SOP BCM.
 2. Mengekalkan dan menguruskan sistem Q-Radar secara berurusan  dengan BCMC, pembekal, IT dan pihak berkepentingan lain.
 3. Menyediakan pemakluman CM dan kertas cadangan dan membentangkannya kepada pelbagai jawatankuasa yang relevan.
 4. Menyediakan sokongan kepada barisan pertahanan pertama dan pihak berkepentingan lain mengenai BCM.
 5. Memberikan respons dan melaporkan pelbagai insiden risiko kepada  jawatankuasa yang relevan.
 6. Memberikan respons dan melaporkan sebarang krisis atau gangguan operasi untuk mencapai kesinambungan perniagaan.
 7. Menguruskan dan menyelaraskan  BCM KWAP tahunan dan memanggil latihan pokok (dirancang dan kejutan).
 8. Membangunkan strategi respons tanpa persediaan bagi potensi ancaman kepada KWAP.
 9. Menguruskan pelaksanaan pelbagai tugas bagi projek ERM yang dikendalikan oleh pasukan risiko perusahaan.
 10. Menguruskan pelaksanaan pelbagai tugas bagi projek-projek inisiatif bersama yang dikendalikan oleh pihak berkepentingan lain yang memerlukan bantuan daripada pasukan risiko perusahaan.
 11. Menguruskan penutup penemuan audit dalaman/luaran berkaitan dengan BCM dan menyediakan sokongan kepada pihak berkepentingan.
 12. Melaksanakan pelbagai tugas atau tugasan yang diberikan oleh para penyelia.
Keperluan Utama
 • Minimum 5 tahun pengalaman bekerja terus dalam pengurusan risiko – sebaik-baiknya dalam pengurusan risiko perusahaan, pengurusan risiko operasi, pengurusan risiko dalam sektor kewangan .
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan/Perakaunan/Pengurusan Risiko/Statistik atau yang setara. Tamat atau maju ke arah pensijilan profesional (contohnya, CCP, FRM, CFA dll.) adalah kelebihan tambahan.
 • Berpengetahuan dalam pengurusan risiko operasi, pengurusan kesinambungan perniagaan dan berpengetahuan dalam amalan terbaik mengenai pengurusan risiko perusahaan industri kewangan.
 • Kemahiran analitis, penyelesaian masalah dan interpersonal yang baik.
 • Kecekapan kukuh dalam MS Office dan kegunaan komputer umum.
 • Keupayaan untuk mengurus tarikh akhir projek dengan berkesan dalam persekitaran kerja bertekanan tinggi dengan tahap penyeliaan yang berbeza.
 • Tumpuan kuat kepada butiran dan keupayaan untuk melihat percanggahan dalam data.
 • Penguasaan yang baik in Bahasa Malaysia and Bahasa Inggeris.

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama
 • Secara proaktif kekal kemas kini dengan pembangunan perundangan baharu, mengendalikan penyelidikan perundangan mengenai pelbagai isu perundangan khusus, undang-undang, peraturan, dasar terkini dan keputusan mahkamah terkini.
 • Membantu jabatan ini dalam pengenalan dan pengurangan risiko perundangan berhubung dengan tugasan perundangan.
 • Membantu jabatan ini dalam pengenalan dan pengurangan risiko perundangan berhubung dengan tugasan perundangan.
 • Menyertai rundingan dalam mana-mana projek atau tugasan, penyediaan dan kajian semula kontrak, perjanjian dan mana-mana dokumen perundangan yang mempunyai impak perundangan kepada KWAP.
 • Menyediakan bantuan perundangan dalam pelbagai projek ad hoc atau kerja-kerja lain seperti diperlukan oleh pihak berkepentingan/unit perniagaan dalaman seperti yang mungkin ditugaskan oleh Pengarah atau Naib Presiden
 • Berurusan dengan peguam-peguam luaran dan mewakili KWAP dalam pelbagai hal ehwal perundangan.
 • Menyediakan input perundangan untuk pihak berkepentingan/unit perniagaan dalaman tentang struktur pelaburan dan/atau mana-mana dokumen apabila perlu.
 • Menyediakan, mendrafkan dan mengkaji semula pelbagai dasar, prosedur, Prosedur Operasi Standard (SOP) dan garis panduan jabatan.
 • Menyediakan sokongan penasihat dalam semua hal perundangan kepada unit-unit perniagaan agar dapat melindungi kepentingan KWAP.
  Keperluan Utama
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Undang-undang.
 • Minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam peguam swasta atau peguam dalaman.
 • Penerimaan menjadi Peguam Malaysia adalah opsyenal tetapi akan menjadi kelebihan tambahan.
 • Pengetahuan yang baik dalam perbankan dan pelaburan.
 • Pemikiran analitis, kemahiran komunikasi yang baik dan keupayaan untuk membina hubungan.

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama
 • Memastikan pelaporan pelaburan dan prestasi pelaburan yang tepat pada waktu dan boleh dipercayai kepada pasukan pelaburan, IC, IP dan pihak Lembaga.
 • Mengatur strategi dan melaksanakan perkhidmatan tambah nilai pelan perniagaan seperti yang diluluskan oleh pihak Pengurusan dan Lembaga.
 • Mengatur strategi dan melaksanakan pelbagai inisiatif Pelaburan Bertanggungjawab – pembangunan dasar dalaman, melaksanakan pelbagai dasar ESG yang diluluskan, keterlibatan dengan syarikat-syarikat penerima pelaburan dan persatuan-persatuan industri dan badan-badan pengawal selia, dan terlibat dalam pelbagai inisiatif penasihat termasuk persidangan dan seminar.
 • Mengatur strategi dan melaksanakan pelbagai inisiatif Perusahaan Arkitek – pengurusan IDMG, penambahbaikan proses perniagaan dan perundingan penstrukturan semula.
 • Membangunkan dan menyelaraskan pelan perniagaan tahunan tahap perusahaan dan kad skor korporat dan pemantauan dan pelaporan berikutnya.
 • Melaksanakan pelbagai khas di bawah Perancangan Korporat contohnya, liabiliti pencen, memantau syarikat-syarikat subsidiari/SPV, skim pencen baharu.
 • Mengatur strategi dan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meletakkan kedudukan KWAP sebagai pemimpin pemikir industri contohnya, kerjasama dengan universiti-universiti dan menjalankan projek-projek penyelidikan yang sesuai.
 • Menyediakan nasihat kewangan korporat berdasarkan keperluan syarikat-syarikat subsidiari/SPV, mengenal pasti dan melaksanakan peluang-peluang pelaburan strategik yang sesuai.
  Keperluan Utama
 • Minimum ijazah sarjana muda dalam kewangan/pentadbiran perniagaan.
 • Memiliki CFA Tahap 1 dan/atau Pensijilan dalam Pengukuran Prestasi.
 • 15 tahun pengalaman bekerja dalam strategi korporat dengan 5 tahun dalam kedudukan kepimpinan.
 • Memiliki pengetahuan dalam bidang-bidang berikut:
  • Pengurusan strategik dan perancangan perniagaan
  • Pengurusan projek
  • Analisis penyata kewangan
  • Kewangan korporat
  • Analisis prestasi pelaburan
  • Pembangunan perniagaan dan produk
  • Strategi pemasaran
  • Pengurusan proses perniagaan
  • Pengetahuan berkaitan dengan ESG
Pengetahuan khusus industri pencen

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama:
 • Mencadangkan matlamat strategik dan jangka panjang bagi organisasi berdasarkan analisis dan pengajian industri semasa, keadaan makroekonomi, dan geopolitik.
 • Membangunkan atau meningkatkan struktur tadbir urus kumpulan KWAP selari dengan amalan terbaik industri.
 • Memantau kewangan dan prestasi operasi syarikat-syarikat subsidiari milik penuh KWAP, termasuk memastikan pematuhan kepada semua dasar-dasar berkaitan pelaburan, garis panduan tadbir urus korporat dan prosedur operasi standard KWAP.
 • Menjejak, memantau, mengemas kini dan menyediakan nasihat mengenai dasar-dasar kumpulan korporat sedia ada di bawah bidang kuasa Jabatan.
 • Bekerjasama dengan pihak berkepentingan relevan dalam membangunkan pelbagai strategi dan melaksanakan sistem pencen/ persaraan bagi penjawat awam.
 • Membantu dalam amalan korporat yang diperlukan oleh Jabatan Pelaburan untuk memudahkan aktiviti-aktiviti pelaburan mereka, termasuk  Penggabungan dan Pemerolehan (M&A).
 • Menyediakan analisis kritikal dan mengesyorkan amalan korporat yang dicadangkan dan struktur transaksi optimumnya.
 • Sesi keterlibatan dengan pengurusan kanan dan mengekalkan perubahan terkini dalam industri atau sektor dan impak peristiwa terhadap iklim perniagaan dan memasukkan data trend relevan dalam semua pelan.
 • Menguruskan asas-asas projek untuk menyelaraskan jawatankuasa-jawatankuasa/kumpulan-kumpulan kerja dan usaha wajar kumpulan-kumpulan kerja bagi pelbagai inisiatif pelbagai jabatan/pihak berkepentingan korporat dan pelaksanaan transaksi masing-masing.
 • Menjalankan pelbagai aktiviti bebas menerusi pangkalan-pangkalan data sedia ada dan/atau pelbagai sumber ad-hoc untuk mengumpul dan mentafsir data dalam mencapai kesimpulan atau menyediakan panduan bagi membuat keputusan.
 • Mengkaji semula/membangunkan model-model kewangan, unjuran aliran tunai, penyata kewangan dan ramalan kewangan untuk menyediakan analisis senario, penilaian risiko dan analisis pulangan.
Keperluan Utama:
 • Minimum 4 tahun pengalaman relevan dalam perunding pengurusan, perakaunan dan/atau firma-firma penasihat; pengurusan strategi atau kedudukan peringkat korporat kumpulan dalam syarikat-syarikat tersenarai awam atau swasta atau organisasi-organisasi sektor awam.
 • Ijazah dalam Perniagaan, Perakaunan, Kewangan, Ekonomi dan Perdagangan.
 • Kemahiran-kemahiran teknikal, analitis dan penyelesaian masalah yang kukuh.
 • Kemahiran-kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik.

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama:
 • Menyediakan sokongan untuk membangunkan perkhidmatan peluang-peluang tambah nilai dan aktiviti-aktiviti keterlibatan untuk meningkatkan kebajikan pihak berkepentingan KWAP.
 • Merancang, memudahkan dan mewujudkan pelbagai aktiviti keterlibatan perniagaan untuk meningkatkan kebajikan pihak berkepentingan KWAP.
 • Mengendalikan penyelidikan dan analisis untuk mewujudkan dan meneroka peluang-peluang tambah nilai baharu.
 • Menganjurkan, memantau dan menambah baik perhubungan anda dengan pihak berkepentingan.
 • Mengenal pasti pihak berkepentingan secara sistematik dan menganalisis keperluan dan jangkaan mereka.
 • Merancang dan melaksanakan pelbagai tugas untuk melibatkan pihak berkepentingan.
 • Meneroka dan meluaskan peluang-peluang nilai tambah untuk memberikan pelanggan/pihak berkepentingan yang lebih baik.
 • Mengendalikan projek-projek khas berkaitan dengan pihak berkepentingan.
Keperluan Utama:
 • Minimum 4 tahun pengalaman relevan dalam Pengurusan Projek, Perancangan Strategik, Pembangunan atau Transformasi Perniagaan.
 • Ijazah Sarjana Muda dalam Pengurusan Perniagaan/Pengurusan Maklumat atau yang setara.
 • Kecekapan yang kukuh dalam MS Office dan kegunaan komputer secara umum.
 • Penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia yang baik.
 • Kecemerlangan dalam perniagaan dan penulisan teknikal.

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama:
 • Mengurus secara terus empat unit iaitu Pendaftaran Pencen & Sokongan (PRS), Faedah Pencen (PB), Derivatif Pencen (PD) dan Pertanyaan-Pentadbiran GCR (GAQ).
 • Mengurus sumbr dan produktiviti semua unit untuk memenuhi keperluan-keperluan Perjanjian Tahap Perkhidmatan (SLA 2, 3, 4 & 5).
 • Bertanggungjawab dalam memastikan semua permohonan untuk faedah persaraan termasuk faedah derivatif diperiksa, didaftar dan diproses dengan betul dan secukupnya.
 • Memacu transformasi pemposesan faedah pencen menerusi kajian semula dan penambahbaikan proses untuk meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan produktiviti manakala mengambil kira ketaktentuan tinggi dalam beban kerja sepanjang tahun.
 • Memberi nasihat dan panduan kepada kakitangan sebagai respons kepada semua pertanyaan berhubung dengan faedah pencen dan derivatif.
 • Menganalisis kes kawasan kompleks/kabur faedah pencen dan menyediakan cadangan untuk JPA menerusi mesyuarat Jawatankuasa Teknikal (MJKT) atau terus kepada Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA.
 • Mengendalikan aduan dan pertikaian para pesara dan penerima pencen contohnya, berkaitan dengan kelayakan mereka.
 • Bertanggungjawab bagi pelaporan berjadual kepada Mesyuarat Operasi Pencen, mesyuarat-mesyuarat COO, JKKS dan MJKT.
 • Membangunkan, merasmikan dan mengekalkan Prosedur dan Garis Panduan Operasi Standard yang relevan.
 • Mengikuti perkembangan mengenai keperluan-keperluan Seksyen PeSD lain dalam usaha mengekalkan konsistensi pendekatan untuk pelbagai isu faedah pencen.
 • Mengenal pasti dan merancang untuk program pembangunan kakitangan yang termasuk membimbing, melatih, mendorong dan kajian semula/maklum balas prestasi.
 • Bekerja dengan seksyen lain mengenai agenda transformasi PeSD.
 • Menjalankan tugas lain seperti diminta oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa.
Keperluan Utama:
 • 10- 15 tahun pengalaman pengurusan dalam operasi.
 • Mempunyai pendedahan dalam mengurus pelbagai inisiatif penambahbaikan .
 • Pengetahuan dalam terma dan syarat pekerjaan kerajaan adalah suatu kelebihan.
 • Memiliki latar belakang akademik yang kukuh dengan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda.
 • Etika kerja yang utuh, keupayaan untuk melakukan pelbagai tugas dan bekerja dengan baik dalam persekitaran pejabat serba pantas.
 • Memiliki semangat untuk kejayaan, kualiti dan berorientasikan keputusan.
 • Mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi, kemahiran organisasi yang kukuh, sangat teliti, dan berupaya menepati tarikh akhir.
 • Kemahiran menulis dan komunikasi lisan yang cemerlang.
 • Kemahiran interpersonal dan pengaruh yang sangat baik dan berupaya untuk bekerja dengan semua peringkat dalam organisasi.
 • Berupaya untuk menggunakan MS Office Lanjutan.
 • Keupayaan untuk menentukan keutamaan.

Mohon Sekarang

Tanggungjawab Utama:
 • Memastikan semua caruman terhutang daripada majikan diterima tepat pada waktunya dan dengan betul.
 • Memastikan kutipan caruman tahunan dipantau dengan rapi untuk memenuhi sasaran tahunan.
 • Memastikan ketidaktepatan dan percanggahan dalam caruman pencen dikenal pasti dan pelan pengurusan dimulakan dan dipantau.
 • Memastikan majikan yang ingkar dikenal pasti dan dipantau secara berjadual untuk mengekalkan kawalan yang baik terhadap kadar pengingkar.
 • Memastikan semua isu ketidakpatuhan dilaporkan kepada pihak Pematuhan dan Penguatkuasaan untuk tindakan susulan.
 • Memastikan semua permohonan bayaran balik untuk lebih bayaran daripada majikan diproses dengan betul dan tepat pada waktunya.
 • Memastikan data caruman daripada majikan diterima, direkod, dilaraskan (sekiranya perlu) dan dikira dengan tepat dalam sistem.
 • Memastikan tindakan susulan dengan majikan mengenai kes-kes penalti belum bayar menyelesaikan kes-kes terbuka.
 • Memastikan pelaporan transaksi tepat pada waktunya dan betul.
 • Memastikan bajet disediakan, dibelanjakan dan dipantau rapi.
 • Membantu Ketua Jabatan dalam perancangan strategik, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan mengenai pelbagai inisiatif, projek, program, dll.
 • Memastikan semua aktiviti berkaitan dengan pegawai tugas-tugas khas dijalankan dengan berkesan dan cekap.
 • Memastikan semua SOP dikaji semula dan dikemas kini secara tahunan.
 • Memastikan semua dokumen diuruskan seperti dasar pengekalan dokumen KWAP.
 • Memastikan tugas lain seperti diarahkan oleh pegawai atasan dijalankan dengan berkesan dan cekap.
 • Mendraf respons audit kepada pertanyaan.
Keperluan Utama:
 • Ijazah Sarjana Muda dalam Bachelor Degree bidang ilmu yang berkaitan.
 • Minimum 5 tahun pengalaman dalam bidang yang relevan dengan minimum 3 tahun pengalaman pada peringkat pengurusan.
 • Pengetahuan dalam Microsoft Office.
 • Kemahiran Audit dan Siasatan.
 • Kemahiran perundingan yang baik.
 • Kemahiran komunikasi yang baik.
Kemahiran pengurusan dan penyeliaan.

Mohon Sekarang

Jika anda percaya akan Tawaran Nilai Kakitangan kami dan berminat untuk menjadi sebahagian daripada pasukan yang berprestasi tinggi, kami mempelawa anda untuk memohon mana-mana kekosongan yang ada dalam organisasi kami yang sesuai dengan latar belakang dan kepakaran anda.

 

Anda mungkin salah seorang bakat yang kami cari!

TEROKAI PROSPEK KERJAYA YANG MENARIK DENGAN KAMI

Had saiz fail
 • Saiz lampiran tidak boleh melebihi 2 MB
 • Anda boleh memuat naik fail dalam format berikut: .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf

LATIHAN INDUSTRI

PROGRAM BAKAT MUDA KWAP

Program MyStep

IKUTI PERKEMBANGAN STATUS PENCEN ANDA DENGAN PERSPEKTIF DARIPADA KWAP

Borang permohonan

Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

Maklum Balas

Pertanyaan

Maklum Balas

Had Muat Naik Fail
 • Saiz lampiran tidak melebihi 2 MB
 • Anda boleh muat naik fail dengan format berikut
  .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf
Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

langgan sekarang untuk mendapatkan tinjauan terkini kami!

Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan untuk Menyewakan Komputer Riba dan Komputer Meja kepada KWAP

Hubungi Kami
Ikut Kami
Hubungi Kami
Ikut Kami