Talian Bantuan KWAP
Kami sedia membantu anda

Memilih pilihan...

Rangka Tindakan Korporat

RANGKA TINDAKAN KOPPORAT PRIMA EKUITI 2018 - 2020

Syarikat telah menubuhkan Rangka Tindakan Korporat Prima Ekuiti 2018 – 2020, satu rangka tindakan tiga tahun untuk bertindak sebagai peta strategik bagi syarikat, individu-individu dan kumpulan ke arah matlamat bersama dan aspirasi pertumbuhan dan kemampanan. Memandangkan saiz dana yang kian bertambah, pasukan pelaburan dan operasi dalam Prima Ekuiti telah berkembang seiring untuk memastikan bahawa sumber-sumber mencukupi ditetapkan untuk menyokong aset di bawah pengurusan yang semakin meningkat.

 

Pada masa ini, Prima Ekuiti memfokus khususnya kepada pasaran ekuiti persendirian di UK dan zon Eropah. Meskipun pelaburan lepas dilakukan oleh Prima Ekuiti terhad kepada negara-negara zon Eropah, pasukan pelaburan telah memperoleh kelulusan untuk meluaskan skopnya kepada pelaburan ekuiti awam di negara-negara Switzerland dan Skandinavia seperti Denmark, Norway dan Sweden. Namun, pelbagai usaha akan diagihkan ke arah pertumbuhan keupayaan pelaburan ekuiti berterusan, iaitu perkembangan ke pasaran maju yang lain dan produk-produk baharu. Terkini, pasukan pelaburan telah menerokai produk-produk seperti dana dagangan pertukaran (ETF) serta derivatif meskipun berada di luar skop semasa Prima Ekuiti.

 

Melangkah ke hadapan, Prima Ekuiti berhasrat untuk meluaskan skop pelaburan dalam kelas aset lain pada jangka pendek hingga sederhana. Firma ini konsisten memastikan bahawa pembangunannya dalam modal insan berterusan menerusi pelbagai penyertaan dalam bengkel luaran serta persidangan terkemuka dalam rantau ini. Ini menggalakkan kakitangannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang pelbagai kursus yang membina pembangunan peribadi kakitangan seperti pelbagai kursus kemahiran insaniah dan semua kelas aset utama misalnya pelaburan-pelaburan pendapatan tetap dan alternatif. Memandangkan lokasi strategiknya, pasukan di Prima Ekuiti telah mengambil kesempatan untuk mendedahkan dirinya kepada semua kelas aset utama menerusi seminar dan persidangan untuk memahami pelbagai produk dan strategi pelaburan baharu serta membina rangkaian dan asas yang diperlukan sebelum maju selanjutnya. Menyedari dwiperanan firma untuk menjadi platform bagi KWAP untuk melabur secara langsung dalam pasaran modal asing serta melengkapi strategi kepelbagaian KWAP di luar pasaran Malaysia, Prima Ekuiti berhasrat untuk menjadi rakan kongsi yang dipercayai bagi pelaburan Eropah pada masa hadapan KWAP – merentasi kelas pelbagai aset.

 

Di samping itu, terdapat minat global yang semakin meningkat dalam pelaburan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) kerana isu kemampanan telah menjadi semakin penting. Memandangkan kesedaran ESG yang kian meluas, Prima Ekuiti telah mengambil pelbagai langkah tambahan yang sesuai ke arah mempelajari pendekatan pelaburan ESG dengan mengadakan libat urus dengan para pelabur yang bertanggungjawab serta para penyelidik pasaran dalam ruang tersebut. Sebagai sebahagian daripada Rangka Tindakan Korporat 2018 – 2020, syarikat juga menyasarkan untuk mengamalkan piawaian ESG dalam operasi pelaburannya serta dalam pelbagai aktiviti perniagaan harian, sejajar dengan strategi KWAP dan inisiatifnya untuk menjadi institusi dipacu ESG yang terkemuka.

IKUTI PERKEMBANGAN STATUS PENCEN ANDA DENGAN PERSPEKTIF DARIPADA KWAP

Maklum Balas

Pertanyaan

Maklum Balas

Had Muat Naik Fail
  • Saiz lampiran tidak melebihi 2 MB
  • Anda boleh muat naik fail dengan format berikut
    .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf
Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

langgan sekarang untuk mendapatkan tinjauan terkini kami!

Laman sesawang ini menggunakan versi terkini terkini Firefox, Chrome dan Safari atau Internet Explorer 10.

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Men...

Cadangan untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Centralised Application Monitoring Tools (CAMT) untuk KWAP

Kenyataan Tawaran Tender

Cadangan Rangka Kerja Perancangan, Pengurusan, Pen...

Cadangan Rangka Kerja Perancangan, Pengurusan, Pengendalian Teknikal, Produksi dan Kerja-Kerja Kreatif untuk keseluruhan acara KWAP Inspire Conference 2024

Hubungi Kami
Ikut Kami
Hubungi Kami
Ikut Kami