KWAP Support
We are ready to help you

Choose an option...

Forms

BORANG PERMOHONAN PENCEN DAN GANTIAN CUTI REHAT (GCR)

No Form Title Form Name
1. Maklumat Pesara ​JPA.BP.SP​PP.B01a
2. ​Maklumat Tanggungan ​JPA.BP.SPPP.B03
3. Notis Pelepasan/Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan ​JPA.BP.SPPP.B04
4. Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas ​JPA.BP.SPPP.B05
5. Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (Bagi Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan) ​JPA.BP.SPPP.B06
6. Maklumat Asas Bakal Pesara ​JPA.BP.SPPP.B07a
7. Maklumat Asas Pesara Penswastaan ​JPA.BP.SPPP.B07b
8. Sijil Akuan Berhutang/ Tidak Berhutang ​JPA.BP.UMUM.B01
9. Pengiraan Cuti Rehat Yang boleh Dikumpulkan Di bawah Peraturan 21, Peraturan-peraturan Pencen 1980 ​JPA.BP.U​​MUM.B02 Pin​

​BORANG PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN

No Form Title Form Name
10. Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Perkhidmatan (Awam/BBKT) JPA.BP.SPT.B01a
11. Maklumat Tanggungan - Kes Kematian dalam Perkhidmatan ​JPA.BP.SPT.B01e
12. Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ​JPA.BP.SPT.B03a
13. Maklumat Akaun Bank Pemohon ​JPA.BP.SPT.B06 Pin 2007
14. Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan ​JPA.BP.SPT.B01d
15. Bantuan Mengurus Jenazah ​JPA.BP.UMUM.BMJ
16. Permohonan Penjaga JPA.BP.SPT.B02
17. Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan JPA.BP.UMUM.B03
18. Borang Daftar Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara JPA.BP.UMUM.B04
19. Borang Permohonan Baki Pencen JPA.BP.UMUM.BK
20. Surat Akuan Ibu atau Bapa Kandung Gemulah Mengenai Pemberian Pencen Tanggungan ​JPA.BP.SPT.B05a Pin 2010

BORANG PEMANTAUAN PENCEN

No Form Title Form Name
21. Pengakuan Pesara Bermastautin Di Luar Malaysia Di Bawah Undang-Undang Pencen JPA.BP.SKP.B04
22. Photograph, Thumb Impressions and Specimen Signature Of Malaysian Government Pension Recipient ​JPA.BP.SKP.B06
23. Pelantikan Wakil Diri Untuk Pesara / Penerima Pencen JPA.BP.SKP.B07
24. Permohonan Pelantikan Wakil Skim A JPA.BP.SKP.B08
25. Permohonan Kemaskini Maklumat / Gantian Kad Pesara JPA.BP.UMUM.B05
26. Pengakuan Taraf Perkahwinan Bagi Anak Berumur 18, 19, 20 TAHUN JPA.BP.SKP.B10
27. Pengakuan Belajar Sepenuh Masa di IPT bagi Anak Berumur 21 Tahun Ke atas JPA.BP.SKP.11A
28. ​Surat Akuan Balu / Duda Yang Sah JPA.BP.SPT.B01c Pin 2007

BORANG BERKAITAN PEMBAYARAN PENCEN

No Form Title Form Name
29. Permohonan Pengunaan Akaun Bank Untuk Pesara/Penerima Pencen Yang Berhadapan Prosiding Bankrap/Bankrap ​JPA.BP.CAB.001
30. Permohonan Bayaran Skim Balu Dan Anak Yatim (BAY) ​JPA.BP.CAB.002
31. Permohonan Penukaran Mod Bayaran Pencen Kepada Waran Untuk Pesara/Penerima Pencen Yang Uzur dan Syarat Wakil Pesara Uzur ​JPA.BP.CAB.003

LAIN - LAIN

No Form Title Form Name
32. Permohonan Pertukaran Akaun Bank Pertukaran Akaun Bank​​
33. Borang Permohonan Kad Pesara Skim KWSP ​JPA.BP.KWSP.01
34. ​Borang Lampiran A - Pengmaskinian maklumat Pesara/tanggungan ​Borang Lampiran A

BORANG TUNTUTAN PERUBATAN

No Form Title Form Name
35. Permohonan Tuntutan Perjalanan Bagi Tujuan Rawatan Perubatan JPA.BP.UBAT.B04
36. Maklumat Tambahan Pemohon Bagi Permohonan Ubat/Alat/Perkhidmatan Perubatan/Rawatan ​Perubatan 1/09(T)
37. Maklumat Tambahan Pemohon Bagi Permohonan Rawatan Kecemasan di Hospital/Klinik Swasta ​Perubatan 2/09(T)

Stay ahead of your pension status with the latest insights from KWAP

Feedback

Enquiry

Feedback Form

Had Muat Naik Fail
  • Saiz lampiran tidak melebihi 2 MB
  • Anda boleh muat naik fail dengan format berikut
    .gif, .jpg, .doc, .txt, .pdf
This site is best viewed using the current browser version of Firefox, Chrome and Safari or Internet Explorer 10 and higher.

subscribe now for our latest insights!

This site is best viewed using the current browser version of Firefox, Chrome and Safari or Internet Explorer 10 and higher.

Notice of Tender

Proposal to Supply, Deliver, Install, Test, Commis...

Notice of Tender

Proposal for the Provision of Event Planning, Mana...
Contact Us
Follow Us
Contact Us
Follow Us