Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​​Jabatan Mengurus​

Peranan dan Tanggungjawab Jabatan Mengurus

Jabatan Mengurus adalah sebuah agensi atau organisasi yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal persaraan dan pencen ahli-ahlinya.

Mengemaskinikan Rekod dan Memaklumkan Perubahan 

Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk menyelenggara dan mengemaskini rekod perkhidmatan seseorang anggota sehingga sehari sebelum anggota bersara. Penyelenggaraan dan pengemaskinian hendaklah selaras dengan peraturan dan arahan pentadbiran sedia ada, dengan diberi penumpuan kepada perkara-perkara yang memberi kesan kepada pengiraan faedah persaraan, antaranya:

 • perubahan gaji; 
 • perubahan imbuhan tetap atau elaun; 
 • perubahan tempoh perkhidmatan; 
 • kenaikan pangkat; dan 
 • cuti

Membekalkan dokumen persaraan kepada KWAP dalam waktu yang ditetapkan

Bagi memastikan bayaran faedah persaraan dapat dibuat kepada pesara dalam masa yang ditetapkan (link ke piagam pelanggan), Jabatan Mengurus perlu memastikan semua dok umen berkenaan dibekalkan kepada KWAP dalam waktu yang ditetapkan.

Membayar Bantuan Mengurus Jenazah

Bantuan Mengurus Jenazah (RM3000) bagi kematian anggota dalam perkhidmatan adalah di bayar oleh Jabatan akhir anggota tersebut berkhidmat. Pekeliling Perbendaharaan bilangan 3 tahun 2010 adalah berkaitan. ​​

Persaraan Wajib
​Seseorang anggota yang telah memilih umur persaraan 55/56/58/60 tahun dalam kertas opsyen umur persaraan akan bersara dari perkhidmatan pada tarikh mencapai umur persaraan yang dipilihnya tersebut.​

Persaraan Wajib Di Bawah Seksyen 10 Akta 227 / 239
Seseorang anggota yang telah memilih umur persaraan 55/56/58/60 tahun.​​
Borang dan dokumen yang perlu dikemukakan Ketua Jab​atan adalah :

 • Borang JPA.BP.SPPP.B01a - Maklumat Pesara (muat t​urun)
 • Borang JPA.BP.SPPP.B03 – Maklumat Tanggungan​​ (muat turun)
 • Borang JPA.BP.UMUM.B01 - Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang (muat turun​)
 • Borang JPA.BP.UMUM.B02 - Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21, Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) (muat turun)
 • Borang JPA.BP.UMUM.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan)​ (muat tu​run)
 • Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti 
 • ​​Salinan Sijil Nikah; sekiranya tiada, Surat Akuan Sumpah
 • Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri
 • Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat
 • Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama, nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank​​​​​​​​​​
Persaraan Pilihan Sendiri
​​Syarat kelayakan persaraan pilihan sendiri:

 • Umur melebihi 40 tahun;
 • Mempunyai tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasukira;
 • Telah disahkan ke dalam jawatan dan diberi taraf berpencen.

Baca Lagi​​​
Persaraan Di Atas Sebab Kesihatan
​Anggota berpencen yang didapati tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatannya kerana kelemahan akal atau tubuh yang kekal hendaklah dihadapkan ke Lembaga Perubatan mengikut lunas-lunas Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1995 dan Perintah Am, Bab F (1974).​​​​

Semakan Status Permohonan Persaraan Pilihan
​Untuk semakan status permohonan persaraan pilihan, klik sini​.
Pegawai Yang Dikenakan Tindakan Tatatertib Buang Kerja / Sedang Dalam Prosiding Mahkamah
Seseorang pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib yang berkeputusan buang kerja tidak layak untuk dibayar faedah persaraan.​​

Pegawai Yang Dikenakan Tindakan Tatatertib: 
Seseorang pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib yang berkeputusan buang kerja tidak layak untuk dibayar faedah persaraan.​

Pegawai yang sedang dalam prosiding mahkamah:
Jika seseorang anggota mencapai umur persaraan, dan sesuatu perbicaraan jenayah atau tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan dengan ia disabitkan atau dibuang kerja belum lagi selesai, maka perkhidmatannya hendaklah disifatkan sebagai telah dilanjutkan melampaui umur itu tetapi dikira cuti tanpa gaji sehingga keputusan kesnya diperoleh.​

​​