Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​​Latar Belakang KWAP

Akta Kumpulan Wan​g Amanah Pencen 1991 (Akta 454) telah digubal bertujuan untuk membantu pembiayaan liabiliti pencen Kerajaan Persekutuan. Berikutan itu, Kumpulan Wang Amanah Pencen telah ditubuhkan pada 1 Jun 1991 dengan geran penubuhan sebanyak RM500 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Kumpulan Wang ​Amanah Pencen ditadbir oleh Majlis Kumpulan Wang Amanah Pencen di bawah pengurusan Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan harian.

Pada 1 Mac 2007,Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (“KWAP”) telah ditubuhkan di bawah Akta Kum​pulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662) menggantikan Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991 (Akta 454) yang dimansuhkan. Dengan penubuhan KWAP, semua kuasa, fungsi, aktiviti, aset dan liabiliti Kumpulan Wang Amanah Pencen diambil alih sepenuhnya oleh KWAP.

Objektif

Objektif KWAP ialah menguruskan dana yang ditubuhkan di bawah Seksyen 13 Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662) ke arah mencapai pulangan optimum melalui aktiviti pelaburannya. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu Kerajaan Persekutuan dalam pembiayaan liabiliti pencen.

Fungsi

Fungsi-fungsi KWAP adalah seperti berikut:

 

  • Pengurusan caruman daripada Kerajaan Persekutuan,Badan Berkanun,Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi- Agensi lain;
  • Pentadbiran, pengurusan dan pelaburan dana dalam ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan bentuk-bentuk pelaburan lain yang dibenarkan di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662); dan
  • Pengurusan pembayaran pencen.​

 

RANTAIAN NILAI PERSARAAN

Rantaian nilai pengurusan pembiayaan persaraan di Malaysia dengan peranan KWAP dalam konteks perkhidmatan awam berpencen​.

​BACA LAGI

VISI DAN MISI
Inspirasi dan aspirasi yang kami mahukan dalam visi dan misi KWAP.

 
 
 
TADBIR URUS KORPORAT

​Lembaga, Panel Pelaburan dan pengurusan kanan​​ KWAP menyedari kepentingan prinsip tadbir urus korporat dalam mengendalikan hal ehwal KWAP dan syarikat-syarikat pelaburannya.​​​​​​​​

 

BACA LAGI​

 
CARTA ORGANISASI
 
UNDANG-UNDANG & AKTA
BACA LAGI​​
 
TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT
 
MEDIA &​ MUAT TURUN​
BACA LAGI​​​​​​​​​​​​
SOALAN LAZIM
BACA LAGI ​​​​