Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Pendapatan Tetap​​

Pendapatan Tetap KWAP terdiri daripada beberapa unit yang mengkhususkan diri dalam pelbagai kelas sub-aset seperti Bon Kerajaan, Bon Korporat, Pasaran Wang dan instrumen FX. Portofolio Pendapatan Tetap keseluruhan merangkumi kira-kira 50 peratus daripada keseluruhan saiz dana KWAP. KWAP adalah pemain aktif di pasaran modal primer dan sekunder domestik.

Sasaran utama FID adalah membina pelbagai portfolio global melalui:

  • Pembinaan portfolio yang selaras dengan Dasar dan Garis Panduan Pelaburan KWAP;
  • Mengenal pasti tema pelaburan makro yang mendorong pasaran pendapatan tetap, dengan penekanan pada jangka masa, keluk hasil dan sektor individu;
  • Pembangunan sistem penilaian dan penilaian kredit dalaman;
  • Peruntukan risiko melalui analisis kuantitatif untuk memaksimumkan kecekapan pelaburan.
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, FID melancarkan beberapa inisiatif yang memungkinkan pendekatan yang lebih proaktif dalam pengurusan pelaburan pendapatan tetap kami yang merangkumi meningkatkan pengurusan risiko portfolio serta meningkatkan pulangan melalui pendapatan berdasarkan yuran.​​​

Portfolio Pendapatan Tetap​

​Portfolio Pendapatan Tetap terdiri daripada empat kelas sub-aset utama:
 
  • Bon Berdaulat (Domesti​k & Antarabangsa)
  • Bon Korporat (Domestik & Antarabangsa)
  • Pinjaman
  • Pasaran Wang (Ringgit & Mata Wang Asing)
Sebagai tambahan kepada perkara di atas, KWAP memberikan mandat pendapatan tetap kepada pengurus dana luaran untuk pasaran domestik dan antarabangsa.

KWAP melakukan aktiviti lindung nilai menggunakan produk seperti FX Forward, Cross Currency Swap dan Interest Rate Swap untuk melindungi nilai portfolio daripada pergerakan pasaran yang tidak baik. KWAP juga aktif di pasaran REPO domestik. Ini dilakukan terutamanya untuk membantu meningkatkan kecairan pasaran dengan melepaskan kepemilikan bon Kerajaan ke pasaran sekunder.​