Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​​​EKUITI

Ekuiti memainkan peranan penting sebagai salah sa​tu kelas aset dalam portfolio KWAP, ia menjana sebahagian besar daripada pendapatan pelaburan keseluruhan KWAP. Pelaburan KWAP dalam ekuiti dibahagikan kepada dua kategori iaitu Ekuiti Domestik dan Ekuiti Antarabangsa.​​

Objektif Pelaburan Ekuiti
Objektif pelaburan ekuiti dapat diringkaskan seperti berikut:

  • Untuk mencapai pendapatan yang konsisten dan stabil melalui dividen dan keuntungan direalisasikan daripada jualan saham;
  • Untuk meningkatkan modal melalui pegangan jangka panjang dan;
  • Untuk membina satu portfolio optimum yang memaksimumkan pulangan pada tahap yang boleh diterima risiko berbanding dengan pasaran.​

eq_our_objective.png

Portfolio Kami

Ekuiti Domestik

Alokasi untuk Ekuiti Domestik​

Walaupun kami percaya bahawa pemilihan saham adalah sebab utama prestasi cemerlang, melabur dalam sektor yang betul juga mengukuhkan portfolio kami dalam jangka masa panjang, dengan mengambil kira persekitaran ekonomi pelaburan. Peruntukan pelaburan merentasi pelbagai sektor memastikan bahawa pelaburan juga dipelbagaikan dan masih di dalam parameter risiko terpilih.
​​

Penanda aras

Penanda aras diberi kepada portfolio masing-masing sebagai salah satu daripada proses pengukuran prestasi. Di bawah adalah penanda aras bagi mandat pelaburan ekuiti portfolio masing-masing:

  •  Konvensional untuk Domestik - F​​TSE Bursa Malaysia Top 100
  •  Konvensional untuk Antarabangsa - MSCI AC Asia Pasifik Bekas Jepun & MSCI AC Dunia
  •  Syariah - FBM Hijrah Syariah
  •  Modal Kecil - FBM SmallCap​
Pengurusan Dana Luar

Disalurkan kepada Pengurus Dana Luaran

Salah satu daripada inisiatif untuk meningkatkan pulangan, sebahagian ekuiti KWAP diperuntukan untuk membiayai kepada Pengurus Dana Luaran untuk menguruskan, dengan jangkaan bahawa Pengurus Dana Luaran akan menambah nilai kepada portfolio kami menggunakan mereka pengalaman dan kepakaran.​