Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​​​​​​​​​​Pelaburan Alternatif​

Objektif  Pelaburan Alternatif adalah untuk merancang, melaksana, memantau dan melapor aktiviti pelaburan dana KWAP yang diuruskan oleh pengurus dana luar.

Aktiviti Utama

  • Membangun pelan tindakan untuk melabur dana KWAP di dalam dan luar negara menerusi pengurus dana luar yang telah dilantik bagi menguruskan dana ekuiti, pendapatan tetap, dana ekuiti persendirian dan ekuiti tidak tersenarai.
  • Melaksana aktiviti-aktiviti pelaburan yang diluluskan oleh Panel Pelaburan dan Lembaga KWAP.
  • Memantau aktiviti-aktiviti pelaburan dan menilai prestasi pengurus dana luar dan ekuiti tidak tersenarai secara berkala, termasuk menghadiri mesyuarat bersama pengurus dana dan jawatankuasa yang ditubuhkan untuk tujuan tersebut.
  • Melapor secara berkala aktiviti-aktiviti pelaburan dan prestasi pengurus dana luar serta ekuiti tidak tersenarai kepada Jawatankuasa Pelaburan, Panel Pelaburan dan Lembaga KWAP.
  • Membangun, mengekal dan menyemak manual prosedur kerja yang bersesuaian untuk operasi Jabatan Pelaburan Alternatif.
  • Berusaha untuk mencapai sasaran pulangan pendapatan tahunan di bawah ruang lingkup Jabatan Pelaburan Alternatif.​​​
Ekuiti Swasta

Dana

Kami telah melabur dalam lebih 22 dana dengan tumpuan terutamanya pada segmen pertumbuhan, pembelian, infrastruktur, sekunder dan harta tanah. Pelaburan dana kami tersebar di wilayah Amerika Utara, Eropah, Asia, dan Australia serta di pasaran baru muncul.


Pelaburan Bersama / Pelaburan Langsung

  • Kami mempunyai 3 pelaburan langsung yang merangkumi kewangan, tenaga dan barangan pengguna. Pelaburan ini dilakukan ke dalam syarikat tempatan Malaysia.
  • Kami akan terus mengembangkan dan mengembangkan portfolio pelaburan langsung kami dengan memberi tumpuan kepada sasaran tempatan dan serantau.
  • Dalam peluang pelaburan langsung dan bersama, kami tertarik kepada tiga (3) sektor utama iaitu, Pengguna, penjagaan kesihatan dan Pendidikan. Kami mencari syarikat matang yang berada dalam lintasan pertumbuhan dan dalam mod pengembangan secara geografi (serantau dan global).​​​
Portfolio Hartanah

​​​

2-Storey 737 Bourke Street, Melbourne, (Pejabat)​​Picture1.jpg

Nilai Pembelian


A$113.0 juta

Tarikh Perolehan

9 Disember 2010

Jenis Milikan


Pegangan Bebas

Luas Keseluruhan


19,913 sqm

Kadar Sewaan (pada 31 Oktober 2018)


97.9%​

   ​

16-Storey 747 Collins Street, Melbourne, (Pejabat)

Collins.jpg

Nilai Pembelian​​​​​


A$318.8 juta

Tarikh Perolehan


16 September 2013

Jenis Milikan


Pegangan Bebas
Luas Keseluruhan

40,144  sqm

Kadar Sewaan

(pada 31 Oktober 2018)


99.1%​

 

25-Storey 179 Turbot Street, Brisbane, (Pejabat)

Turbot.jpg 

Nilai Pembelian​​​


A$172.3 juta

Tarikh Perolehan


31 Oktober 2013

Jenis Milikan

Milikan Bebas

Luas Keseluruhan

24,975 sqm

Kadar Sewaan 

(pada 31 Oktober 2018)


82.0%

 

145, Lenore Drive, Erskine Park, Sydney,  (Logistik)

Lenore.jpg 

Nilai Pembelian​​​​​​

​A$5.25 juta​

Tarikh Perolehan

20 Ogos 2015​

Jenis Milikan

Milikan Bebas

Luas Keseluruhan

7,500 sqm

Kadar Sewaan

(pada 31 Oktober 2018)


100%​

 

133 Lenore Drive Erskine Park, Sydney, (Logistik)

Griffin.jpg 

Nilai Pembelian

A$​​75.1 juta

Tarikh Perolehan


24 Oktober 2014​

Jenis Milikan


Milikan Bebas

Luas Keseluruhan

44,633 sqm

Kadar Sewa 

(pada 31 Oktober 2018)


100%​


1 Griffin Crescent, Brendale, Brisbane, (Logistik)​​​

Griffin.jpg

Nilai  Pembelian

A$73.84 juta

Tarikh Perolehan

24 Oktober 2014​

Jenis Milikan

Pegangan Bebas

Luas Keseluruhan

50,300​ sqm

Kadar Sewa 

(pada 31 Oktober 2018)


100%


38 -46 Bernera Road Prestons, Sydney, (Logistik)​

Griffin.jpg 

Nilai  Pembelian

A$70.1 juta

Tarikh Perolehan


24 Oktober 2014​

Jenis Milikan


Pegangan Bebas

Luas Keseluruhan


 8,183 sqm

Ingham: 13,917 sqm

Kadar Sewa

(pada 31 Oktober 2018)


100%​


United Kingdom

10 Gresham Street, London, (Pejabat)

10 Gresham.jpg 

Nilai  Pembelian


£20​0.9 juta

Tarikh Perolehan

24 Oktober 2012

Jenis Milikan

Pajakan

(Tamat pada 24 Jun 2164)

Luas Keseluruhan

23,627 sqm

Kadar Sewa 

(pada 31 Oktober 2018)​


99.5%​

 

Intu Uxbridge, London, (Runcit)

Intu.jpg

Nilai  Pembelian

£174.8 juta

Tarikh Perolehan


20 Jun 2014

Jenis Milikan


Pegangan Bebas

Luas Keseluruhan


42,041 sqm

Kadar Sewa 

(pada 31 Oktober 2018)


91.4%​​


800 Bristol Road, Birmingham (Kediaman Pelajar)

Intu.jpg 

Nilai Pembelian

£14.62 juta​

Tarikh Perolehan


8 Ogos 2018

Jenis Milikan


Pegangan Bebas

Luas Keseluruhan


31,724 sqf

Kadar Sewa 

(pada 31 Oktober 2018)


100%


The Mill House, Edinbrugh (Kediaman Pelajar)

Intu.jpg ​​

Nilai Pembelian


£25.13 juta​

Tarikh Perolehan


8 Ogos 2018

Jenis Milikan


Pegangan Bebas

Luas Keseluruhan


63,212 sqf

Kadar Sewa 

(pada 31 Oktober 2018)


100%


Germany

Zalando Distribution Warehouse, Erfurt

Intu.jpg 

​Nilai  Pembelian​


EU95.3 juta

Tarikh Perolehan


5 Mei 2017

Jenis Milikan


-

Luas Keseluruhan


128,373 sqm

Kadar Sewa 

(pada 31 Oktober 2018)


100%


Malaysia​

39 Storey, Integra Tower, Jalan Tun Razak​

Integra.jpg

Nilai  Pembelian


RM1.14 bilion

Tarikh Perolehan


31 Mac 2015

Jenis Milikan


Pegangan Bebas

Luas Keseluruhan


70,672 sqm

Kadar Sewa

(pada 31 Oktober 2018​)


77.9%


41 Storey​, Capsquare Tower, Jalan Munshi ​Abdullah, 

cap square.jpg 

Nilai Pembelian


RM511​ juta​

Tarikh Perolehan

15 Disember 2016

Jenis Milikan


-

Luas Keseluruhan


601​,754 sqf

Kadar Sewa (pada 31 Oktober 2018)


92.3%​​​