Pinjaman

Objektif Utama

Melabur dana KWAP dengan memberi pinjaman kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-Kerajaan Negeri di Malaysia dan pihak berkuasa awam, badan korporat (yang mana Kerajaan Persekutuan mempunyai kepentingan) dan sebarang syarikat yang diluluskan oleh Panel Pelaburan KWAP.

Kriteria Pemberian Pinjaman

  • Pinjaman bagi projek pembangunan yang mempunyai nilai komersial
  • Organisasi yang berkemampuan membayar balik pinjaman dan memenuhi tanggungjawab sebagai peminjam

Jenis Pinjaman​​

Pelaburan dana KWAP adalah dalam bentuk pinjaman kadar tetap atau kadar terapung berdasarkan Polisi dan Garis Panduan Pelaburan KWAP

Carta Aliran Proses Penilaian Kredit​​

inv_process.png ​