Pendapatan Tetap

Pengagihan Aset Pendapatan Tetap

Matlamat pengagihan aset Pendapatan Tetap adalah untuk menghasilkan kombinasi pelaburan atau kelas aset yang pelbagai denga potensi tambah nilai modal dan pulangan kadar faedah tinggi pada tahap risiko yang munasabah serta mengurangkan ketidakpastian dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Portfolio Pendapatan Tetap KWAP merangkumi 4 kelas aset utama iaitu deposit pasaran wang, bon korporat, pinjaman dan sekuriti kerajaan.

mgs.png
corporate_bonds.png​​