Ekuiti​

Portfolio Kami

Ekuiti Domestik

Alokasi untuk Ekuiti Domestik​

Walaupun kami percaya bahawa pemilihan saham adalah sebab utama prestasi cemerlang, melabur dalam sektor yang betul juga mengukuhkan portfolio kami dalam jangka masa panjang, dengan mengambil kira persekitaran ekonomi pelaburan. Peruntukan pelaburan merentasi pelbagai sektor memastikan bahawa pelaburan juga dipelbagaikan dan masih di dalam parameter risiko terpilih.

​​

Penanda aras

Penanda aras diberi kepada portfolio masing-masing sebagai salah satu daripada proses pengukuran prestasi. Di bawah adalah penanda aras bagi mandat pelaburan ekuiti portfolio masing-masing:


• Konvensional untuk Domestik - FTSE Bursa Malaysia Top 100
• Konvensional untuk Antarabangsa - MSCI AC Asia Pasifik Bekas Jepun & MSCI AC Dunia
• Syariah - FBM Hijrah Syariah
• Modal Kecil - FBM SmallCap