Ekuiti

Objektif Pelaburan Ekuiti

Objektif pelaburan ekuiti dapat diringkaskan seperti berikut:

  • Untuk mencapai pendapatan yang konsisten dan stabil melalui dividen dan keuntungan direalisasikan daripada jualan saham;
  • Untuk meningkatkan modal melalui pegangan jangka panjang dan;
  • Untuk membina satu portfolio optimum yang memaksimumkan pulangan pada tahap yang boleh diterima risiko berbanding dengan pasaran.

eq_our_objective.png​​