Ekuiti

Disalurkan kepada Pengurus Dana Luaran

Salah satu daripada inisiatif untuk meningkatkan pulangan, sebahagian ekuiti KWAP diperuntukan untuk membiayai kepada Pengurus Dana Luaran untuk menguruskan, dengan jangkaan bahawa Pengurus Dana Luaran akan menambah nilai kepada portfolio kami menggunakan mereka pengalaman dan kepakaran.