Program Tanggungjawab Sosial Korporat Bagi Pasaran

KWAP percaya bahawa memupuk dunia yang lebih baik bermula dari usaha-usaha individu dan secara kolektif. Oleh itu, inisiatif tanggungjawab sosial korporat KWAP yang telah dirancang mengikut slogan tanggungjawab sosial korporat KWAP "Berkongsi Nilai Bersama", yang seterusnya memberi pendekatan yang menyeluruh bagi setiap program tanggungjawab sosial korporat dan memastikan aktiviti tanggungjawab sosial korporat direka memberi penekanan kepada empat kumpulan utama iaitu ; tempat kerja, pasaran, komuniti dan alam sekitar.

Bagi Pasaran:
  1. Merancang Persaraan Anda Awal
  2. Lawatan ke Bilik Perdagangan KWAP
  3. Seminar Perancangan Kewangan Untuk Persaraan​