Tanggungjawab Sosial Korporat

Objektif​

  • Untuk menyokong kerajaan mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan pengurusan kewagan dan kehidupan selepas bersara dikalangan penjawat awam.
  • Untuk menggalakkan pembelajaran berterusan sebagai langkah menyokong agenda pertumbuhan modal insan dengan menggunakan kepakaran di KWAP.
  • Untuk menanam sifat melakukan aktiviti sukarela dikalangan anggota KWAP bertujuan untuk mewujudkan budaya korporat yang prihatin.Untuk menanam sifat melakukan aktiviti sukarela dikalangan anggota KWAP bertujuan untuk mewujudkan budaya korporat yang prihatin.
  • Untuk menyertai aktiviti kemanusiaan secara langsung atau tidak langsung.​