​Statistik Majikan dan Ahli

Majikan KWAP merangkumi badan-badan berkanun, pihak-pihak berkuasa tempatan dan agensi yang mempunyai kakitangan yang bertaraf pencen. Pada masa ini, terdapat 510 majikan yang mencarum untuk 182,432 orang ahli.​​