Caruman Pencen

Kadar Caruman

Kadar caruman ialah 17.5% daripada gaji hakiki kakitangan yang bertaraf pencen, tidak termasuk elaun-elaun tidak berpencen, bayaran bonus dan sebagainya.

Tarikh Bayaran

Bayaran caruman pencen hendaklah dibuat kepada KWAP tidak lewat dari hari terakhir bulan berikutnya.

Contoh : Menentukan tarikh bayaran

Caruman Lewat

Caruman pencen yang lewat dibayar akan dikenakan denda pada kadar 0.5% dari amaun caruman tertunggak.
(Pautan ke Denda)​​​​