Denda

Majikan yang gagal membayar caruman pencen dalam tempoh yang ditetapkan akan dikenakan denda mengikut Seksyen 8(4) Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239). Denda yang dikenakan adalah pada kadar 0.5% bagi setiap bulan caruman tidak dibayar untuk keseluruhan jumlah caruman tertunggak.

Pengiraan denda :

 ​​