​​​
​1. E-Buku Panduan Majikan
2. Borang​​ :​

 

  • CN1​​ ​​PENDAFTARAN MAJIKAN
  • CN2 PENDAFTARAN AHLI
  • CN3​ BORANG CARUMAN
  • CN4 BORANG TUNGGAKAN CARUMAN
  • CN5 BORANG TUNTUTAN BAYARAN BALIK
  • CN5A​​​​ BORANG PERMOHONAN BAYARAN BALIK SYER KERAJAAN (INDIVIDU) ​​​(OLEH BEKAS PEGAWAI SENDIRI)​
  • CN5B​​ BORANG PERMOHONAN BAYARAN BALIK SYER KERAJAAN (INDIVIDU) (OLEH PENTADBIR HARTA PUSAKA DAN/ATAU PEMEGANG PROBET​)
  • CN6 MAKLUMAT BAYARAN CARUMAN MELALUI BANK
  • CN7 PERMOHONAN PENGECUALIAN DENDA
  • BORANG PENDAFTARAN PORTAL CARUMAN
​3. Modul Bengkel Pengurusan Caruman 2020​