​Agensi-agensi yang terlibat dalam mengutip caruman pencen​

Sebelum 1 Januari 1979, tanggungjawab untuk mengutip caruman pencen ini telah dijalankan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Lain-lain agensi kerajaan yang terlibat dalam mengutip caruman pencen ialah Jabatan Perkhidmatan Awam, Perbendaharaan Malaysia dan Jabatan Akauntan Negara. Berkuatkuasa 1 Mac 2007 kutipan caruman pencen adalah di bawah tanggungjawab Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan).
agency.png ​​​​​​​​​