Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mengenai Caruman

Salah satu tanggungjawab utama KWAP ialah menguruskan caruman pencen yang dibayar oleh majikan selaras dengan Akta Pencen Pihak -pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239) dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2008 - Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementa​ra dan Pertukaran Tetap. Menurut Akta ini, majikan yang terdiri daripada badan-badan berkanun, pihak-pihak berkuasa tempatan dan agensi diwajibkan mencarum kepada KWAP bagi kakitangan yang diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.​​​​​

Agensi-agensi yang terlibat dalam mengutip caruman pencen
Sebelum 1 Januari 1979, tanggungjawab untuk mengutip caruman pencen ini telah dijalankan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Lain-lain agensi kerajaan yang terlibat dalam mengutip caruman pencen ialah Jabatan Perkhidmatan Awam, Perbendaharaan Malaysia dan Jabatan Akauntan Negara. Berkuatkuasa 1 Mac 2007 kutipan caruman pencen adalah di bawah tanggungjawab Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan).​

agency 2.png
Statistik Kutipan Caruman
Caruman pencen yang diterima terdiri daripada caruman Kerajaan Persekutuan, Caruman Majikan dan S​​yer Kerajaan.​​
Statistik Majikan dan Ahli

Majikan penyumbang terdiri daripada badan berkanun, pihak berkuasa tempatan dan agensi yang mempunyai pekerja berpencen.​

​Tugas dan Tanggungjawab Majikan

Majikan adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas perkara berikut:

Pendaftaran Ahli

 • ​Majikan perlu mendaftarkan semua kakitangannya yang telah diberikan taraf pencen, sebagai ahli KWAP dalam tempoh 14 hari dari tarikh Pemberian Taraf Berpencen (PTB).

 • Nombor Ahli KWAP yang diberikan hendaklah digunakan apabila membuat bayaran caruman pencen kakitangan.

Bayaran Caruman Pencen​​

 • Majikan hendaklah membayar caruman pencen untuk kakitangannya yang telah diberikan taraf pencen pada kadar 17.5% dari gaji hakikinya.

 • Majikan hendaklah melengkapkan borang-borang caruman yang berkaitan (Format 1, 2, 2C dan 3) dengan maklumat yang tepat.

 • Bayaran caruman pencen hendaklah dibuat selewat-lewatnya pada hari terakhir bulan berikutnya.

 • Resit bayaran hendaklah disimpan tidak kurang dari 7 tahun

 • Caruman pencen untuk kakitangan yang diberi cuti belajar hendaklah dibayar dalam amaun yang penuh untuk tempoh cuti belajar yang diluluskan.

Caruman Pegawai Pinjaman

 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP sekiranya terdapat pegawai pinjaman dengan memberikan maklumat lengkap mengenai peminjaman pegawai tersebut.
 • Majikan iaitu agensi peminjam hendaklah membayar caruman pencen untuk pegawai pinjaman yang mempunyai taraf berpencen sepanjang tempoh peminjamannya.

 • Kadar caruman pencen yang perlu dibayar ialah 17.5% dari gaji hakiki pegawai pinjaman tersebut.

 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP sekiranya berlaku penamatan tempoh pinjaman.

Pertukaran Nama / Status Majikan

 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP secara bertulis jika berlaku sebarang pertukaran nama / status majikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perubahan tersebut.​

Pertukaran Alamat

 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP secara bertulis jika berlaku pertukaran alamat / perhubungan perniagaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pertukaran tersebut.​​​​

484
Majikan Pencarum
151,709
Ahli Pencarum​
BORANG
PANDUAN MAJIKAN
E-BU​LETIN​
SOALAN LAZIM TENTANG CARUMAN
BACA LAGI ​​​​