​​

En. Md Hayrani bin Mireso

Ketua Jabatan Perkhidmatan Sokongan Pelaburan​​

Ketua Jabatan Perkhidmatan Sokongan Pelaburan sejak Mei 2018. Beliau mempunyai 28 tahun pengalaman bekerja sebagai akauntan serta perbendaharaan dan pendapata tetap ​dalam industri perbankan. Sebelum menyertai KWAP, beliau berkhidmat sebagai pengurus di Bahagian Perbendaharaan, Jabatan Perbendaharaan dan Pelaburan di Bank Simpanan Nasional.

Beliau memperolehi Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan berkelulusan Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau adalah ahli Akauntan Berkanun di bawah Institut Akauntan Malaysia dan ahli Persatuan Pasaran Kewangan Malaysia (AGI Malaysia). ​​​

​​​​