Encik Chen Yin Heng​

Wakil Sektor Swasta

Encik Chen Yin Heng telah dilantik sebagai ahli Panel Pelaburan yang berkuatkuasa 15 Mei 2019.

Beliau kini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Prokhas Sdn Bhd.

Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Latrobe University, Melbourne, Australia.