Encik Ahmad Faris Rabidin ​

Wakil Sektor Swasta

 
Encik Ahmad Faris Rabidin telah dilantik sebagai ahli Panel Pelaburan berkuatkuasa 15 Mei 2019.
Beliau kini merupakan Ahli​​ Lembaga di Suruhanjaya Sekuriti dan Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)​​​​​​​.
Beliau memperolehi ​​Ijazah Sarjana Muda Matematik dan Statistik Aktuari dari Universiti Heriot Watt, Edinburgh.​​​​