​Kad Skor Korporat 2017 


Objektif Pihak Berkepentingan​Ukuran KPISasaran Tahunan
​1. Meningkatkan saiz danaa) ​Peratusan peningkatan dana​​a) Meningkatkan saiz sana (nilai pasaran) sebanyak 7% dari RM127 bilion ke RM136 bilion
​2. Menghayati visi, misi dan nilai korporat baharu dan ​​mengukuhkan budaya korporat baharu 

a) ​Pelak​sanaan inisiatif ​​a)​​ Menjalankan sekurang-kurangnya empat (4) program dan kempen dalaman

Melancarkan ​​​​​Usul Nilai Tenaga Kerja
​3. Mengintegrasi Pelaburan Bertanggungjawab dan Mampan

​a) ​Pelak​sanaan inisiatif ​b) ​Pelak​sanaan inisiatif​ ​
​a) Melaksanakan enam (6) inisiatif yang dikenalpasti di bawah objektif pihak berkepentingan​

b) Peringkat pengurusan perlu menghadiri sekurang-kurangnya 15​ Mesyuarat Agung Tahunan/Mesyuarat Agung Luar Biasa Tahunan
​​
​Menjalankan sekurang-kurangnya dua puluh lima (25) lawatan pengurusan dan satu (1) lawatan serantau
​4. Peranan aktif dalam Tadbir Urus Malaysia dan Sistem Persaraan Malaysia ​​a) ​Pelak​san​​aan inisiatif ​​​a) Melaksanakan empat (4) inisiatif berkenaan tadbir urus
​​
Melaksanakan dua (2) inisiatif berkenaan persaraan

Objektif Kewangan​Ukuran KPPISasaran Tahunan
1. ​Mencapai Sasaran Pulangan

a) Jumlah Pulangan (pendapatan/kerugian
direalisasikan & tidak direalisasikan)b) Pendapatan yang direalisasikana) Penanda Aras Khas (purata berwajaran bagi semua penanda aras kelas aset) 

5-tahun berturut-turut IHP 

b) Mencapai 80% daripada Jumlah Pulangan (faktor direalisasi)
​​​​​

a) Jumlah pulangan melebihi penanda aras yang ditetapkan

Melebihi 5-tahun berturut-turut IHP 

b) Pulangan diatas pelaburan sebanyak​ 4.80% - 5.00%
2. Pelaksanaan MFRS 9 a) Peratusan inisiatif yang dilaksanakan a) ​Me​nyiapkan 100% inisiatif MFRS 9 
​3. Pengurusan kos yang berkesan dan pemantauan ​a) Pelak​sanaan inisiatif​a) ​Melaksanakan tiga (3) inisiatif yang ​​ditetapkan 

Objektif Operasi​Ukuran KPISasaran Tahunan
​​1. Menjalankan program transformasi untuk Perkhidmatan Persaraan dan Tawaran Nilai Tambahan produk/perkhidmatan 

a) Bilangan inisiatif yang dilaksanakan


b) Pencapaian aras indeks perkhidmatan sebagaimana perjanjian dengan Kerajaan
a)​ Melaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) daripada lima (5)(≥75%) inisiatif berkenaan transformasi

Melaksanakan dua (2) inisiatif berkenaan nilai tambahan produk / perkhidmatan

b​) Aras indeks minimum 90%
2. Mengenalkan strategi pelaburan baharu / penambahbaikan pada strategi pelaburan sedia ada a) ​Bilangan inisiatif yang dilaksanakan
b) Peratusan cadangan pelaburan yang diluluskan oleh Panel Pelaburan 
a)​ Melaksanakan sekurang-kurangnya empat belas (14) daripada lapan belas (18) (≥75%) inisiatif yang dikenalpasti di bawah objektif ini

​b) Sekurang-kurangnya 90% daripada cadangan pelaburan diluluskan oleh Panel Pelaburan
3. Penambahbaikan yang berterusan untuk kecemerlangan operasi 
​​
a) Bilangan inisiatif yang dilaksanakan 
b) Peratus pematuhan terhadap perundangan / peraturan 

c) Peratus pemerhatian audit ditutup dalam masa yang ditetapkan 

d) Pendapat ​​juru audit berkanun  


e) Pendapat Audit​ Negara berhubung prestasi audit​
a) ​Melaksanakan sekurang-kurangnya dua belas (12) daripada enam belas (16)(≥75%) inisiatif yang dikenalpasti dibawah objektif ini 

b) 100% penutupan


c) 100% penutupan​


d) Memperoleh Sijil Audit tidak berkelayakan untuk Penyata Kewangan 

e) Sijil Audit tidak berkelayakn untuk semua penemuan yang dibangkitkan dapat diselesaikan pada tempoh 6 bulan 
4. Meningkatkan pengurusan risiko operasi dan kawalan dalaman
a) ​Pelak​sanaan inisiatif​

a) Melaksanakan dua (2) inisiatif yang dikenalpasti udibawah objektif ini

​Objektif Pembelajaran & Pertumbuhan​Ukuran KPISasaran Tahunan
​1. Menyumbang ke arah pembangunan modal insan ​a) Bilangan inisiatif yang dilaksanakan​a) Melaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) daripada lima (5) (≥75%) inisiatif yang dikenalpasti dibawah objektif ini
​2. Perkembangan bakat berterusan​a)  Bilangan inisiatif yang dilaksanakan​a) Melaksanakan tiga (3) inisiatif yang dikenalpasti dibawah objective ini 

Nisbah bakat sandaran sebanyak 15% (kini nisbah sandaran adalah pada kadar 10%)
​3. Selaras dengan persekitaran perubahan kerja​a) Bilangan inisiatif yang dilaksanakan​​a) Melaksanakan dua (2) inisiatif yang dikenalpasti dibawah objektif ini