​K​ad Skor Korporat 2016


​Objektif Pihak Berkepentingan Ukuran KPI​Sasaran Tahunan
1. ​Meningkatkan Saiz Dana
(pada kos)
​a) Peratusan Peningkatan Saiz
Dana
​• Peningkatan saiz dana pelaburan pada kos sebanyak 8.41% daripada RM120.1 bilion kepada RM130.2 bilion
​2. Penjenamaan semula
KWAP dan Membangunkan
Budaya Korporat yang
baharu
​a) Jangka Masa Siap
​• Melaksanakan inisiatif penjenamaan semula:
i) Visi, Misi dan Nilai termasuk peningkatan visual
ii) Melancarkan Usul Nilai Tenaga Kerja
​3. Mengintegrasi Pelaburan
Bertanggungjawab dan
Mampan
a) Pelaksanaan Inisiatif

​b) Bilangan Inisiatif yang
Disiapkan
​• Menyemak semula Keyakinan Pelaburan KWAP dengan menggabungkan
falsafah pelaburan dan keperluan kemampanan tanpa melepaskan pulangan
pelaburan

•Membangunkan Rangka Kerja Korporat ESG KWAP, Rangka Kerja Pelaburan​
ESG dan Kaedah Penyelidikan ESG

• Pihak Pengurusan menghadiri sekurang-kurangnya 15 Mesyuarat Agung
Tahunan/Mesyuarat Agung Luar Biasa
i) Menjalankan sekurang-kurangnya 25 lawatan syarikat; dan
ii) 1 lawatan serantau
​4. Peranan aktif dalam Tadbir
Urus Malaysia dan Sistem
Persaraan Malaysia​
​a) Kadar Penyertaanb) Inisiatif yang Disiapkan
​• Menghadiri kesemua mesyuarat Majlis Pelabur Institusi, peringkat Majlis dan
peringkat kerja

• Menjalankan sekurang-kurangnya 1 penglibatan dengan setiap pengawal selia
seperti Sekuriti Suruhanjaya, Bursa Malaysia dan Bank Negara Malaysia

• Menjalankan sekurang-kurangnya 2 penglibatan dengan badan-badan
antarabangsa seperti ICGN, ACGA, FTSE MSCI dan WWF menghasilkan Laporan Demografi Persaraan Sektor Awam

​Objektif Kewangan​Ukuran KPI​​Sasaran Tahunan
1. Mencapai Sasaran
Pulangan

a) Pendapatan
Direalisasikan

b) Jumlah Pulangan b) Penanda Aras Khas (purata
berwajaran bagi semua
penanda aras kelas aset)

c) Tambah nilai kepada
pertumbuhan dana
dengan memberi
jumlah pulangan
mengatasi kadar inflasi​
​a) Melebihi Kadar Keluaran
Dalam Negara Kasar
(KDNK) 2016

b) Penanda Aras Khas (purata
berwajaran bagi semua
penanda aras kelas aset)

c) 5-tahun berturutan Indeks
Harga Pengguna + 250
mata asas

​• Pulangan atas Pelaburan 5.50%• Melebihi penanda aras yang ditetapkan• melebihi 5 tahun berturutan Indeks Harga Pengguna + 250 mata asas
​2. Peralihan kepada Piawaian
Laporan Kewangan
Malaysia
​a) Bilangan Inisiatif yang
disiapkan
​• Menyiapkan 30% keperluan IFRS
​3. Pengurusan Kos yang
Berkesan dan Pemantauan
​a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan
​• Menjalankan 3 inisiatif pengurusan kos yang berkesan


​Objektif Operasi​Ukuran KPI​​Sasaran Tahunan
​1. Mengintegrasi dan
Mengubah Operasi
Pencen dan Tawaran
Nilai Tambahan Produk /
Perkhidmatan​
​a) Bilangan inisiatif
dilaksanakanb) Peratus pencapaian di
bawah tahap keperluan
perkhidmatan
​• Melaksanakan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 inisiatif transformasi

• Melaksanakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 produk nilai tambahan dan
inisiatif perkhidmatan

• 90% (penyelarasan bagi apa-apa tunggakan pada masa pengambilalihan
fungsi)
​2. Mengenalkan Strategi
Pelaburan Baharu dan
Pendekatan Pengurusan
Risiko Pasaran
a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan


b) Peratusan cadangan
pelaburan yang diluluskan
oleh Panel Pelaburan
​• Melaksanakan sekurang-kurangnya 10 daripada 14 inisiatif

• Sekurang-kurangnya 90% daripada cadangan pelaburan diluluskan oleh Panel
Pelaburan
​3. Penekanan yang lebih
pada pelaburan Syariah
dan membina keupayaan
operasi yang berkaitan
​a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan
​• Melaksanakan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 inisiatif berkenaan Shariah
​4. Penambahbaikan
yang berterusan untuk
kecemerlangan operasi
​a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan


b) Kadar Penggunaan ICMS
majikan berdaftar

c) Peratus pematuhan
terhadap perundangan/
peraturan

d) Peratus pemerhatian audit
ditutup dalam masa yang
ditetapkan

e) Pendapat oleh juruaudit
berkanun


f) Pendapat oleh Ketua Audit
Negara berhubung prestasi
audit
​• Melaksanakan sekurang-kurangnya 10 daripada 13 inisiatif

• Kadar kegunaan sebanyak 50%


• Pematuhan 100%• Penutupan 100%• Memperoleh Sijil Audit tidak berkelayakan untuk Penyata Kewangan

• Tiada penemuan penting yang dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara dan semua penemuan tidak penting yang dibangkitkan dapat diselesaikan dalam tempoh 6 bulan
5. Meningkatkan pengurusan
risiko operasi dan kawalan
dalaman
​a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan
​• Melaksanakan sekurang-kurangnya 6 daripada 8 inisiatif


​Objektif Pembelajaran & Pembangunan​Ukuran KPI​​Sasaran Tahunan​
​1. Menyumbang ke arah
Pembangunan Modal Insan
​a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan
​• Melaksanakan dua daripada tiga inisiatif

• Nisbah bakat sandaran sebanyak 10%
​2. Perkembangan Bakat
Berterusan
​a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan
​• Melaksanakan 2 inisiatif
​3. Selaras dengan Persekitaran
Perubahan Kerja
​a) Bilangan inisiatif yang
dilaksanakan
​• Melaksanakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 inisiatif​