Perancangan Perniagaan 2017

Ilustrasi di bawah menggambarkan objektif perniagaan KWAP bagi tahun 2017: ​


​​​​​​​​​​