​Nilai Korporat​​

Kepimpinan
Kecemerlangan & Pencapaian
Semangat Kerjasama
Berorientasikan Pihak Berkepentingan
Akauntabiliti
Pembelajaran Berterusan dan Inovasi
Integriti