​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BORANG PERMOHONAN PENCEN DAN GANTIAN CUTI REHAT (GCR)
​​​​​Bil Tajuk Borang​ ​​Nama Borang
​1. ​​​Maklumat Pesara JPA.BP.SP​PP.B01a​​​​​
​2. Maklumat Tanggungan JPA.BP.SPPP.B03
​3. Notis Pelepasan/Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan JPA.BP.SPPP.B04
​4. Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas JPA.BP.SPPP.B05
​5. Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (Bagi Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan) JPA.BP.SPPP.B06
​6. Maklumat Asas Bakal Pesara JPA.BP.SPPP.B07a
​7. Maklumat Asas Pesara Penswastaan JPA.BP.SPPP.B07b
​8. Sijil Akaun Berhutang/Tidak Berhutang JPA.BP.UMUM.B01
​9. Pengiraan Cuti Rehat Yang boleh Dikumpulkan Di bawah Peraturan 21, Peraturan-peraturan Pencen 1980 JPA.BP.U​​MUM.B02 Pin

BORANG PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN
​10. Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Perkhidmatan (Awam/BBKT) JPA.BP.SPT.B01a
​11. Maklumat Tanggungan - Kes Kematian dalam Perkhidmatan JPA.BP.SPT.B01e
​12. Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) JPA.BP.SPT.B03a
​13. Maklumat Akaun Bank Pemohon JPA.BP.SPT.B06 Pin 2007
​14. Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan JPA.BP.SPT.B01d
​15. Bantuan Mengurus Jenazah JPA.BP.UMUM.BMJ
​16. Permohonan Penjaga JPA.BP.SPT.B02
​17. Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan JPA.BP.UMUM.B03
​18. Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak/Cacat Anggota JPA.BP.UMUM.B04
​19. Borang Permohonan Baki Pencen JPA.BP.UMUM.BK
​20. Surat Akuan Ibu atau Bapa Kandung Gemulah Mengenai Pemberian Pencen Tanggungan​​ JPA.BP.SPT.B05a Pin 2010
​21. Surat Pengesahan Anak Angkat Yang Diangkat Secara Adat Surat Pengesahan Anak Angkat
 

 
BORANG PEMANTAUAN PENCEN
​​22. Pengakuan Pesara Bermastautin Di Luar Malaysia Di Bawah Undang-Undang Pencen JPA.BP.SKP.B04
​23. Photograph, Thumb Impressions and Specimen Signature Of Malaysian Government Pension Recipient
JPA.BP.SKP.B06
​24. Pelantikan Wakil Diri Untuk Pesara / Penerima Pencen JPA.BP.SKP.B07
​25. Permohonan Pelantikan Wakil Skim A JPA.BP.SKP.B08
​26. Permohonan Kemaskini Maklumat / Gantian Kad Pesara JPA.BP.UMUM.B05
​27. Pengakuan Taraf Perkahwinan Bagi Anak Berumur  18, 19, 20 TAHUN JPA.BP.SKP.B10
​28. Pengakuan Belajar Sepenuh Masa di IPT bagi Anak Berumur 21 Tahun Ke atas JPA.BP.SKP.11A
​29. ​Surat Akuan Balu / Duda Yang Sah JPA.BP.SPT.B01c Pin 2007

BORANG BERKAITAN PEMBAYARAN PENCEN
​30. Permohonan Pengunaan Akaun Bank Untuk Pesara/Penerima Pencen Yang Berhadapan Prosiding Bankrap/Bankrap JPA.BP.CAB.001
​31. Permohonan Bayaran Skim Balu Dan Anak Yatim (BAY) JPA.BP.CAB.002
32. Permohonan Penukaran Mod Bayaran Pencen Kepada Waran Untuk Pesara/Penerima Pencen Yang Uzur dan Syarat Wakil Pesara Uzur JPA.BP.CAB.003

LAIN - LAIN
​33.
Permohonan Pertukaran Akaun Bank
Pertukaran Akaun Bank​​
​34. Borang Permohonan Kad Pesara Skim KWSP JPA.BP.KWSP.01​​​