Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran dan Gantian Cuti Rehat Bagi Persaraan Wajib