Contributing Employers

​TOP 20 CONTRIBUTORS AS AT 31 DEC​EMBER 2019

NO​​​EMPLO​YER​​(RM) MILLION​

​1​​

​​​​UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (U​iTM)​​

159.57
​2​
​​MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
92.56
​3
​UNIVERSIT​I KEBANGSAAN MA​LAYSIA (UKM)
68.12
​4
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
43.70
​5
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
42.92
​6
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
40.16
​7
UNIVERSITI MALAYA (UM)
36.82
​8
HOS​PITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)
33.19
​9
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
31.77
​10
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)
28.49
​11
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
25.63
​12
PIHAK BERKUASA PENERBANGAN AWAM MALAYSIA (CAAM)
24.73
​13
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)
20.29
​14
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
18.86
​15
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
18.52
​16
INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)
18.12
​17
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)​
16.63
​18
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
16.33
​19
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
14.94
20

Note : Updated quarterly
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG KUALA LUMPUR
14.70