Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Contributing Employers

Numbers of Contributing​ Employers 

​​TYPE ​NO. OF EMPLOYERS
​Statutory Body​​197
​Local Authority​150
​Agency​125​
​TOTAL ​472


Top 20 Contributors​

NO          EMPLOYER

​1​​

​​​​Universiti Teknologi Mara (UiTM)

​2​
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
​3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
​4
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
​5
Universiti Malaya (UM)
​6
Universiti Putra Malaysia (UPM) 
​7
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
​8
Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)
​9
Universiti Sains Malaysia (USM)​
​10
Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)
​11
Universiti Utara Malaysia (UUM)
​12
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
​13
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
​14
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
​15
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
​16
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
​17
Universiti Malaysia Sabah (UMS)​
​18
Lembaga Pertubuhan Peladang Kuala Lumpur
​19
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
20
Universiti Malaysia Pahang (UMP)