Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Contributing Employers

Numbers of Contributing​ Employers 

​​TYPE ​NO. OF EMPLOYERS
​Statutory Body​​197
​Local Authority​151
​Agency​138
​TOTAL ​486


Top 20 Contributors​

NO          EMPLOYER

​1​​

​​​​Universiti Teknologi Mara (UiTM)

​2​
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
​3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
​4
Universiti Putra Malaysia (UPM)
​5
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
​6
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
​7
Universiti Sains Malaysia (USM)​
​8
Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)
​9
Universiti Utara Malaysia (UUM)
​10
Universiti Malaya (UM)
​11
Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)
​12
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
​13
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
​14
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
​15
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
​16
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
​17
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
​18
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMA​S)​
​19
Universiti Malaysia Perlis​ (UniMAP)​
20
Lembaga Pertubuhan Peladang Kuala Lumpur