Skip to main content

Caruman

 
English  |   Login Anggota KWAP Warna Biru Warna Oranye Reset Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size Pilih teks dan klik di sini untuk pidato
Bahasa Malaysia
Laman Utama
Mengenai KWAP
Korporat
Caruman
Pelaburan
Pengurusan Risiko
Prestasi Perniagaan
Interaktif
Bahasa Malaysia > Caruman > Pages > DutiesandReponsbilities.aspx  

You are here: Skip Navigation LinksCaruman > Tugas dan Tanggungjawab Majikan
 
.................................................
"KWAP mencatatkan ROI Bersih sebanyak 6.79% dan Kadar Pulangan Berwajaran (TWRR) sebanyak 8.63% pada tahun 2012 "
.................................................
 
Tugas dan Tanggungjawab Majikan
 
Majikan adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas perkara berikut:
 
Pendaftaran Ahli
 • Majikan perlu mendaftarkan semua kakitangannya yang telah diberikan taraf pencen, sebagai ahli KWAP dalam tempoh 14 hari dari tarikh Pemberian Taraf Berpencen (PTB).
 • Nombor Ahli KWAP yang diberikan hendaklah digunakan apabila membuat bayaran caruman pencen kakitangan.
 
Bayaran Caruman Pencen
 • Majikan hendaklah membayar caruman pencen untuk kakitangannya yang telah diberikan taraf pencen pada kadar 17.5% dari gaji hakikinya.
 • Majikan hendaklah melengkapkan borang-borang caruman yang berkaitan (Format 1, 2, 2C dan 3) dengan maklumat yang tepat.
 • Bayaran caruman pencen hendaklah dibuat selewat-lewatnya pada hari terakhir bulan berikutnya.
 • Resit bayaran hendaklah disimpan tidak kurang dari 7 tahun
 • Caruman pencen untuk kakitangan yang diberi cuti belajar hendaklah dibayar dalam amaun yang penuh untuk tempoh cuti belajar yang diluluskan.
 
Caruman Pegawai Pinjaman
 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP sekiranya terdapat pegawai pinjaman dengan memberikan maklumat lengkap mengenai peminjaman pegawai tersebut.
 • Majikan iaitu agensi peminjam hendaklah membayar caruman pencen untuk pegawai pinjaman yang mempunyai taraf berpencen sepanjang tempoh peminjamannya.
 • Kadar caruman pencen yang perlu dibayar ialah 17.5% dari gaji hakiki pegawai pinjaman tersebut.
 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP sekiranya berlaku penamatan tempoh pinjaman.
 
Pertukaran Nama / Status Majikan
 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP secara bertulis jika berlaku sebarang pertukaran nama / status majikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perubahan tersebut.
 
Pertukaran Alamat
 • Majikan perlu memaklumkan kepada KWAP secara bertulis jika berlaku pertukaran alamat / perhubungan perniagaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pertukaran tersebut.