Skip to main content

Contributions

 
Bahasa Malaysia  |   KWAP Personnel Login Blue Color Orange Color Reset Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size Select a text and click here for speech
English
Home
About KWAP
Corporate
Contributions
Investments
Risk Management
Business Performance
Interactive
English > Contributions > Pages > ListofStatutoryBodies.aspx  

You are here: Skip Navigation LinksContributions > List of Statutory Bodies
 
.................................................
"KWAP achieved Gross ROI and TWRR of 7.05% and 10.03% respectively in 2013"
................................................
 
List of Statutory Bodies
 
Johor
 • Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
 • Lembaga Pelabuhan Johor
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
 • Majlis Agama Islam Negeri Johor
 • Perbadanan Islam Johor
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor
 • Universiti Teknologi Malaysia
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 • Yayasan Pelajaran Johor
Kedah
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
 • Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
 • Lembaga Kesihatan Kedah
 • Lembaga Maktab Mahmud
 • Lembaga Muzium Negeri Kedah
 • Lembaga Pembangunan Langkawi
 • Lembaga Kemajuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah
 • Majlis Agama Islam Negeri Kedah
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK)
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah
 • Universiti Utara Malaysia
Kelantan
 • Air Kelantan Sdn Bhd
 • Hospital Universiti Sains Malaysia
 • Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
 • Lembaga Tembakau Negara
 • Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
 • Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan
 • Perbadanan Muzium Negeri Kelantan
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan
 • Perbadanan Stadium Kelantan
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Yayasan Islam Kelantan (YIK)
 • Yayasan Kelantan Darul Naim (YAKIN)
Kuala Lumpur
 • Akademi Sains Malaysia
 • Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • Balai Seni Lukis Negara
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (AgroBank)
 • Bank Simpanan Nasional
 • Dewan Bahasa & Pustaka
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
 • Lembaga Getah Malaysia
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
 • Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
 • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
 • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
 • Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
 • Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
 • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
 • Lembaga Pertubuhan Peladang
 • Lembaga Tabung Haji
 • Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Majlis Sukan Negara Malaysia
 • Perbadanan Aset Keretapi
 • Perbadanan Harta Intelek Malaysia
 • Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
 • Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam
 • Perbadanan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
 • Perbadanan Stadium Merdeka
 • Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
 • Pertubuhan Berita Nasional (BERNAMA)
 • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
 • Pusat Perubatan Universiti Malaya
 • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
 • SME Corporation Malaysia
 • Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
 • Universiti Malaya
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Labuan
 • Perbadanan Labuan
Melaka
 • Majlis Agama Islam Melaka
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
 • Perbadanan Muzium Negeri Melaka (PERZIM)
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
 • Syarikat Air Melaka
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
 • Yayasan Melaka
Negeri Sembilan
 • Lembaga Muzium Negeri Sembilan
 • Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Negeri Sembilan
 • Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Pahang
 • Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP)
 • Lembaga Muzium Negeri Pahang
 • Lembaga Pelabuhan Kuantan
 • Lembaga Pembangunan Tioman
 • Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Negeri Pahang
 • Perbadanan Kemajuan Bukit Fraser
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
 • Perbadanan Stadium Darul Makmur
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Yayasan Pahang
Perak
 • Lembaga Air Perak
 • Majlis Agama Islam & Adat Melayu Perak
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
 • Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perlis
 • Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis
 • Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis
 • Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
Pulau Pinang
 • Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
 • Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang
 • Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
 • Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
 • Perbadanan Perpustakaan Negeri Pulau Pinang
 • Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
 • Universiti Sains Malaysia
Putrajaya
 • Perbadanan Putrajaya
 • Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia
Sabah
 • Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan Sabah (Ko-Nelayan)
 • Korporasi Pembangunan Desa
 • Lembaga Industri Getah Sabah
 • Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)
 • Lembaga Koko Malaysia
 • Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah
 • Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah
 • Majlis Ugama Islam Sabah
 • Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
 • Perbadanan Pinjaman Sabah
 • Universiti Malaysia Sabah
 • Yayasan Sabah
Sarawak
 • Lembaga Pelabuhan Miri
 • Lembaga Air Kuching
 • Lembaga Air Sibu
 • Lembaga Lada Malaysia
 • Lembaga Pelabuhan Bintulu
 • Lembaga Pelabuhan Kuching
 • Lembaga Pelabuhan Rajang
 • Lembaga Pembangunan Dan Lindungan Tanah Sarawak (PELITA)
 • Lembaga Penyatuan & Pemulihan Tanah Sarawak (SALCRA)
 • Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC)
 • Perbadanan Pembangunan Perumahan & Bandar Sarawak
 • Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (PUSAKA)
 • Perbadanan Stadium Negeri Sarawak
 • Perbadanan Urusan Kejuruteraan & Limbungan Brooke
 • Suruhanjaya Perumahan & Pembangunan Sarawak (Perbadanan Pembangunan Perumahan)
 • Universiti Malaysia Sarawak
 • Yayasan Sarawak
Selangor
 • Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency-MQA)
 • Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)
 • Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
 • Lembaga Lebuhraya Malaysia
 • Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
 • Lembaga Muzium Negeri Selangor
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Malaysia (FAMA)
 • Lembaga Pelabuhan Klang
 • Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)
 • Majlis Peperiksaan Malaysia
 • Maktab Kerjasama Malaysia
 • Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
 • Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor
 • Perbadanan Produktiviti Negara (NPC)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Universiti Putra Malaysia
 • Universiti Teknologi Mara (UITM)
Terengganu
 • Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
 • Lembaga Muzium Negeri Terengganu
 • Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu
 • Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu
 • Universiti Darul Iman Malaysia (UdiM)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Yayasan Islam Terengganu
 • Yayasan Terengganu