Investment Panel

Encik Mohd Rashid Moha​mad,​​Chairman
Puan Azah Hanim Ahmad,​Representative of MoF​​
YM Raja Teh Maimunah Raja Abdul Aziz, Representative of Private Sector
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​